Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phanyen

Đăng ký: 09-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-05-2016 - 15:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $Dự đoán công thức tính $y^{n}$ =? $

29-03-2015 - 11:12

Vậy mong các bn thử kiểm tra xem cách làm bài này của mình đúng không nha:

 

Ta có: $y= \frac{1}{x-2}- \frac{1}{x-1} = (x-2)^{-1}- (x-1)^{-1}$

 Khi đó:

 $y^{'}$ = $(-1).(x-2)^{-2} - (-1).(x-1)^{-2}$

$y^{''}= (-1).(-2).(x-2)^{-3} - (-1).(-2).(x-1)^{-3}$

$y^{'''}= (-1).(-2).(-3).(x-2)^{-4} - (-1).(-2).)(-3).(x-1)^{-4}$

 Nên

 

$y^{n} = (-1).n!.(x-2)^{-n-1} - (-1).n!.(x-1)^{-n-1}$


Trong chủ đề: $(x^2+1)^2\geqslant 5-x\sqrt{2x^2+4}$

28-07-2014 - 10:37

cái pt trên chuyển thành:

$(x^{2}+2)x^{2}+x\sqrt{2(x^{2}+2)}-4=0$

Đặt ẩn phụ sau đó giải các bpt trùng phương

bn nói rõ được k?....nhưng phải chia cho cái j tiếp r đặt ẩn?...việc tìm ẩn số cần phải chia như nào?


Trong chủ đề: Rút gọn B

24-05-2014 - 16:59

B=$\frac{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}+\sqrt{x-1}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x-1}-\sqrt{x})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x})}$ +$\frac{x(\sqrt{x-1})}{\sqrt{x}-1}$

  =$(x-1)-2\sqrt{x-1}+1$

   =$(\sqrt{x-1}-1)^{2}$


Trong chủ đề: $\sqrt{6}(x^2-3x+1)+\sqrt{x^4+x^2+1}...

14-05-2014 - 16:12

$\sqrt{6}(x^2-3x+1)+\sqrt{x^4+x^2+1}\leq 0\Leftrightarrow \sqrt{6}(x-\frac{3}{2})^2+\frac{\sqrt{6}}{4}+\sqrt{(x^2+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\leq 0$

 

Có một sự vô lí không hề nhẹ :icon10:

 

$\Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

 

Bạn thử xem bài này giải như sau:

 

Ta có $X^4+x^2+1=(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

          $x^2-3x+1=2(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

 

Đặt $a=\sqrt{x^2-x+1}$ ;$b=\sqrt{x^2+x+1}$

 

Có $\sqrt{6}(2a^2-b^2)+ab<0$

..........


Trong chủ đề: A=$\frac{4}{3.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{4}{11.15}+...+...

14-05-2014 - 15:49

$A=\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{99} =\frac{1}{3}-\frac{1}{99}=\frac{32}{99}$