Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phanyen

Đăng ký: 09-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-05-2016 - 15:59
-----

#515951 $\sqrt{x^2-x-2}+2\sqrt{x}\leq \s...

Gửi bởi phanyen trong 28-07-2014 - 10:10

$\sqrt{x^2-x-2}+2\sqrt{x}\leq \sqrt{5x^2-29x-26}$
#515948 $(x^2+1)^2\geqslant 5-x\sqrt{2x^2+4}$

Gửi bởi phanyen trong 28-07-2014 - 10:05

$(x^2+1)^2\geqslant 5-x\sqrt{2x^2+4}$

 

++++>phương pháp làm............???
#515945 $\left\{\begin{matrix} x+y+x^2+y^2=12...

Gửi bởi phanyen trong 28-07-2014 - 10:00

$\left\{\begin{matrix} x+y+x^2+y^2=12 & & \\xy(x+1)(y+1)=36 & & \end{matrix}\right.$

 

Giải ra nghiệm giúp mình nha.Thanks. Mình giải ra được 3/4 bài rồi nên mong bn nào giải giúp mình thì tìm ra tất cả nghiệm có thể giúp mình...thanks again!
#499003 $\sqrt{6}(x^2-3x+1)+\sqrt{x^4+x^2+1}\...

Gửi bởi phanyen trong 14-05-2014 - 16:12

$\sqrt{6}(x^2-3x+1)+\sqrt{x^4+x^2+1}\leq 0\Leftrightarrow \sqrt{6}(x-\frac{3}{2})^2+\frac{\sqrt{6}}{4}+\sqrt{(x^2+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\leq 0$

 

Có một sự vô lí không hề nhẹ :icon10:

 

$\Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

 

Bạn thử xem bài này giải như sau:

 

Ta có $X^4+x^2+1=(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

          $x^2-3x+1=2(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

 

Đặt $a=\sqrt{x^2-x+1}$ ;$b=\sqrt{x^2+x+1}$

 

Có $\sqrt{6}(2a^2-b^2)+ab<0$

..........
#499000 $\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+\frac{2xy}{x+y}=1...

Gửi bởi phanyen trong 14-05-2014 - 16:03

$(1)\left\{\begin{matrix} 2x^2+\sqrt{2-x}+\sqrt{y-1}-34=2xy+x & & \\ 2y^2+\sqrt{2-x}+\sqrt{y-1}-34=-xy+2y & & \end{matrix}\right.$

 

 

$(2)\left\{\begin{matrix} x-2\sqrt{y+1}=3 & & \\ x^3-4x^2\sqrt{y+1}-9x-8y+52+4xy=0& & \end{matrix}\right.$

 

 

$(3)\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+\frac{2xy}{x+y}=1 & & \\ \sqrt{x+y}=x^2-y & & \end{matrix}\right.$
#498995 A=$\frac{4}{3.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{4}{11.15}+...+...

Gửi bởi phanyen trong 14-05-2014 - 15:49

$A=\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{99} =\frac{1}{3}-\frac{1}{99}=\frac{32}{99}$