Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phanyen

Đăng ký: 09-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-05-2016 - 15:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

giải phương trình

21-05-2016 - 08:53

CÁC BẠN GIÚP MÌNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC NÀY NHÉ, CẢM ƠN  ~O)

 

 

$3cos4x - 8 cos^{6}x + 2cos^{2}x +3 =0$       (B1-2003)

 

 

 

 


$Dự đoán công thức tính $y^{n}$ =? $

22-03-2015 - 08:58

Dự  đoán công thức tính $y^{(n)}$= ? biết:

 

$y = \frac{1}{x^{2} - 3x + 2}$


CMR: EFIK là hình thang cân và KF=1/2 CD

28-09-2014 - 08:03

Trên AB lấy M s/c MA>MB. Trên cùng 1 nửa bờ AB vẽ tam giác AMC & BMD đều. E,F,I,K lần lượt là trung điểm CM,CB,MD,DA. CMR: EFIK là hình thang cân và KF=1/2 CD.


$\sqrt{x^2-x-2}+2\sqrt{x}\leq \sqrt{5...

28-07-2014 - 10:10

$\sqrt{x^2-x-2}+2\sqrt{x}\leq \sqrt{5x^2-29x-26}$


$(x^2+1)^2\geqslant 5-x\sqrt{2x^2+4}$

28-07-2014 - 10:05

$(x^2+1)^2\geqslant 5-x\sqrt{2x^2+4}$

 

++++>phương pháp làm............???