Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


BoY LAnH LuNg

Đăng ký: 14-02-2014
Offline Đăng nhập: 11-10-2015 - 16:44
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm m để phường trình $x^{2}-2(m+2)+m^{2}-4=0...

18-06-2015 - 17:07

Cho phương trình $x^{2}-2(m+2)+m^{2}-4=0$. Tìm các giá trị của m để phường trình đã cho co 2 nghiệm phân biệt $x_{1},x_{2}$ thỏa mãn $\left | x_{1} \right |-4\left | x_{2} \right |=0$

 

Chú ý:  Cách gõ công thức Toán.

             Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.

giải $\Delta$

áp dụng hệ thức Vi-ét thay x1, x2 vào


Trong chủ đề: Cho đường thẳng (d) có phương trình 2(1-m)x+(2-m)y+2=0 (m là tham số)

18-06-2015 - 17:05

$a)$ $(d)$ đi qua $A(2;1)$ --> $2(1-m).2+(2-m).1+2=0$ -> giải $m$

$b)$ Giả sử họ đường thẳng $d)$ đi qua 1 điểm cố định $M(a;b)$ thì $2(1-m)a+(2-m)b+2=0$ với mọi $m$ --> $-m(2a+b)+(2a+2b+2)=0$ với mọi $m$

--> $\left\{\begin{matrix}2a+b=0 \\ 2a+2b+2=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a=1 \\ b=-2 \end{matrix}\right.$

$c)$ $\rightarrow$ cắt trục tung tại $(0;$\frac{2}{m-2}$)$ và cắt trục hoành tại $($\frac{1}{m-1}$;0)$ --> khoảng cách $(d)$ tới $O$ là $d'$ --> $\frac{1}{d'^{2}}=(m-1)^{2}+\frac{(m-2)^{2}}{4}$--> giải $Min$  

giải cụ thể đi bạn


Trong chủ đề: Tìm giá trị của m để $y_{1}^{2}+y_{2}^...

18-06-2015 - 17:03

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): $y=x^{2}$ và đường thẳng (d): $y=mx+2$, với m là tham số. 

1. CMR: Với mọi giá trị của tham số m, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt.

2. Gọi $A(x_{1};y_{1})$ và $B(x_{2};y_{2})$ là giao điểm (d) và (P). Tìm giá trị của m để $y_{1}^{2}+y_{2}^{2}$ đạt GTNN.

1. dùng phương trình hoành độ giao điểm

2. thay x vào. áp dụng vi-et với phương trình hoành độ giao điểm để thay x bằng m


Trong chủ đề: 1.Cho 2015 số nguyên dương phân biệt không vượt quá 3019. Chứng minh tron...

18-06-2015 - 16:56

 

2. Cho $x,y,z$ là các số thực dương, nhỏ hơn 1 thỏa mãn $xyz=(1-x)(1-y)(1-z)$. Chứng minh trong ba số $x(1-y),y(1-z),z(1-x)$ có một số không nhỏ hơn $\frac{1}{4}$

giả sử cả 3 số đều nhỏ hơn 0,25

VT < 1/64

VP > 9/64   -----> vô lý


Trong chủ đề: $T=2+2 \sqrt{12n^{2}+1)$

18-06-2015 - 16:52

Chứng minh rằng nếu $T=2+2 \sqrt{12n^{2}+1)$ là số tự nhiên thì $T$ là số chính phương

http://diendantoanho...-t22-sqrt12n21/

có rùi mờ