Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoainamcx

Đăng ký: 13-03-2014
Offline Đăng nhập: 13-05-2018 - 01:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán về biến ngẫu rời rạc

11-06-2014 - 12:59

http://upfile.vn/6dfr/1212.jpg


x =$(a_{1},a_{2},a_{3})$; fx = $(a_{1...

02-06-2014 - 18:21

Cho ánh xạ f: $R^{3}$ -> $R^{2}$, xác định như sau:
Với mọi x =$(a_{1},a_{2},a_{3})$; fx = $(a_{1},a_{2})$
a, chứng minh rằng f là ánh xạ tuyến tính
b. Tìm kerf
c. tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở chính tắc của $R^{3}$ và  $R^{2}$. Viết biểu thức toạ độ của f dưới dạng ma trận


$\bigl(\begin{smallmatrix} 0 & b\\ a+b& 0...

31-05-2014 - 20:22

Cho M(R) là không gian vecto của các ma trân vuông cấp 2 và M có dạng: $\bigl(\begin{smallmatrix} 0 & b\\ a+b& 0 \end{smallmatrix}\bigr)$
a) CM M là một không gian vecto con của $M_{2x2}$ (R)
b) Tìm một cơ sở và tính số chiều của M


Với mọi x,y xác định tạo thành 1 tích phân đường loại 2 với miền là giao của 2 đường pa...

26-05-2014 - 19:14

Với mọi x,y xác định tạo thành 1 tích phân đường loại 2 với miền là giao của 2 đường parabol: $y=x^{2}$ và  $y=-x^{2}$ thì nó có luôn luôn bằng 0 ?


$\iint_D(x^{2}+y^{2}+1)dydx$

25-05-2014 - 23:05

$\iint_D(x^{2}+y^{2}+1)dydx$ với miền $D =(x,y) \in R|x^{2}+y^{2}-x\leq 0$

@Mrnhan: Khi gửi bài cần xem lại đề có đúng không :D

Gợi ý: Dùng tọa độ cực