Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


buihoanganh

Đăng ký: 23-03-2014
Offline Đăng nhập: 26-03-2014 - 23:27
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài tâp tọa độ trong mặt phẳng

23-03-2014 - 12:45

Bài 1: lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết đỉnh C(4;1) và phương trình đường cao, trung tuyến kẻ từ 1 đỉnh của tam giác lần lượt là 2x - 3y+12=0, 2x + 3y = 0.

Bài 2: cho đường thẳng (d) : x - y + 2 = 0 và 2 điểm 0(0;0) và A(2;0)

a. Chứng minh A và O nằm trên cùng 1 phía đối với đường thẳng (d).

b. tìm điểm đối xứng của O qua (d).

c. tìm trên (d) điểm M sao cho độ dài đường gấp khúc OMA ngắn nhất