Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MrMATH

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 03-08-2018 - 19:35
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chia sẻ ebook sách Lý thuyết sơ cấp của các số (Sierpinski) bản tiếng Việt

08-02-2013 - 07:04

Dear all,

Cuốn Elementary theory of numbers của Waclaw Sierpinski là một cuốn rất hay về số học sơ cấp. Sách gốc tiếng Anh bản in lần 2 năm 1988 (500 trang khổ chữ nhỏ) các bạn có thể tải về ở đây. Sierpinski được biết tới với những cống hiến xuất sắc trong lý thuyết tập hợp, đặc biệt là về tiên đề chọn và giả thuyết continuum. Cụ thể ông đã chứng minh được trong hệ tiên đề Zermelo-Fraenkel thì từ giả thuyết continuum dạng mở rộng có thể suy ra tính đúng đắn của tiên đề chọn. Bên cạnh đó mặc dù Cantor là cha đẻ của lý thuyết tập hợp nhưng Sierpinski lại là người đầu tiên giảng dạy về lý thuyết tập hợp ở bậc đại học (1909). Ông đã công bố 724 bài báo và 50 cuốn sách. Có ba hình fractal được đặt theo tên ông là tam giác Sierpinski, thảm Sierpinski và đường cong Sierpinski. Đường cong Sierpinski có ứng dụng quan trọng trong việc giải quyết bài toán người đưa thư và là cơ sở xây dựng đường cong liên tục phủ kín hình vuông đơn vị. Sierpinski đã giảng dạy tại Lwów từ năm 1908 tới 1914. Lwów là nơi (sau đó vài năm) trường phái Banach nổi tiếng ra đời. Trường phái Banach ra đời năm 1920 là một trong một số trường phái quan trọng đối với việc phát triển và hoàn thiện giải tích hàm hiện đại vào năm 1932

000_Page_1.jpg


Ebook bản dịch tiếng Việt các bạn có thể tải về tại đây File gửi kèm  Sier_cheban_A4_12_12_2012.pdf   19.3MB   12035 Số lần tải


Tìm một số sách khoa học thường thức (Hard SF)

13-08-2012 - 08:14

Hi all,

Tớ đang tìm một số cuốn dưới đây. Thú thực là sau ngày Gigapedia RIP thì chẳng biết tìm thế nào. Bạn cao nhân nào trên này kiếm được giùm tớ vài cuốn với. Cảm ơn rất nhiều. Đây là danh sách ạ:

1. I Want to Be a Mathematician: An Automathography – Paul Halmos

2. A mathematician Grappling with his century – Laurent Schwatz

3. Science and Hypothesis by Henri Poincaré
4. Goro Shimura's, The map of my life
5. The Man Without Qualities (Der Mann ohne Eigenschaften) by Robert Musil
6. Logicomix, by Apostolos Doxiadis and Christos Papadimitriou, which is about Bertrand Russell and the search for the foundations of mathematics
7. Uncle Petros and Goldbach's conjecture
8. Cryptonomicon is a book by Neal Stephenson. One of the main characters in the WWII timeline is Lawrence Waterhouse, a mathematician and cryptologist. Waterhouse gets to interact with Alan Turing.

9. Complots mathématiques à Princeton, by Claudine Monteil.

10. Godel, Escher and Bach: An eternal golden braid?

11. Girolamo Cardano: The Book of My Life
12. I am a Mathematician. (Gollancz 1956)
13. Richard Bellman: Eye of the Hurricane (World Scientific 1985)


14. A mathematician's apology by Hardy
15. Goro Shimura's, The map of my life
16. The shape of inner space by S.T. Yau with S.Nadis


Thân mến!