Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nx0909

Đăng ký: 27-03-2014
Offline Đăng nhập: 24-06-2014 - 20:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho $x+y=2$, tìm giá trị nhỏ nhất của $\sqrt{x^4+2x-1}+...

21-06-2014 - 20:22

Cho $x+y=2$, tìm giá trị nhỏ nhất của $\sqrt{x^4+2x-1}+\sqrt{y^4+2y-1}$


Cho 9 điểm $A_{i}(x_{i};y_{i})$ với $x_...

15-06-2014 - 21:03

Cho 9 điểm $A_{i}(x_{i};y_{i})$ ($1\leq i\leq 9$) với $x_{i},y_{i}\in \left \{ -1;0;1 \right \}$. CMR tồn tại 3 điểm $A_{m}, A_{n}, A_{k}$ có $x_{m}+x_{n}+x_{k}$, $y_{m}+y_{n}+y_{k}$ là 2 số chia hết cho 3. 


Cho $x+y+z=1$, tìm GTNN của $\frac{1}{1+x^{2...

13-06-2014 - 19:22

Cho $x,y,z>0$, $x+y+z=1$, tìm GTNN của $\frac{1}{1+x^{2}}+\frac{1}{1+y^{2}}+\frac{1}{1+z^{2}}$


Tìm giá trị nhỏ nhất của $x^{3}+y^{3}+z^{3}+x^{...

13-06-2014 - 18:55

Với $x,y,z>0$ và $x+y+z=3/2$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $x^{3}+y^{3}+z^{3}+x^{3}y^{3}z^{3}$


Tìm min $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}+\sqrt{40-3...

29-03-2014 - 17:50

Tìm min $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}+\sqrt{40-3x}$ với $3\leq x\leq \frac{40}{3}$