Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


homeless

Đăng ký: 31-03-2014
Offline Đăng nhập: 30-01-2016 - 00:46
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}...

30-11-2014 - 10:23

1. Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. CMR :

$\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{c+a-b}+\frac{c}{a+b-c}\geq 3$

2. Cho 2 số không âm a, b. CMR

        $(a+2)(b+2)(a+b)\geq 16.ab$

3. Cho a,b,c $\geq$ 0.  CM

        $a^{3}+b^{3}+c^{3}\geq a^{2}.\sqrt{bc}+b^{2}.\sqrt{ca}+c^{2}.\sqrt{ab}$

4. Cho x>1. Tìm GTNN của A=$\frac{9x^{2}-9x+1}{x-1}$

bài cuối, đặt min của biểu thức bằng a

nhân lên. chuyển thành phương trình bậc hai đối với x.

sau đó tình đenta là xong. Với điều kiện đenta lớn hơn hoặc bằng 0


Trong chủ đề: $\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}...

30-11-2014 - 10:02

 

2. Cho 2 số không âm a, b. CMR

        $(a+2)(b+2)(a+b)\geq 16.ab$

3. Cho a,b,c $\geq$ 0.  CM

        $a^{3}+b^{3}+c^{3}\geq a^{2}.\sqrt{bc}+b^{2}.\sqrt{ca}+c^{2}.\sqrt{ab}$

 

câu 2 thì dễ rồi :)

câu 3 áp dụng AM-GM cho $4a^3$, $b^3$ và $c^3$ 

 rồi hoán vị và  làm tương tự 

cộng các BĐT có đc sẽ ra đpcm


Trong chủ đề: $\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}...

30-11-2014 - 09:58

1. Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. CMR :

$\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{c+a-b}+\frac{c}{a+b-c}\geq 3$

 

ta có $\frac{a}{b+c-a}=\frac{a^2}{ab+ac-a^2}$ 

tương tự với 2 số hạng kia rồi áp dụng Bunhia ta có 

$VT \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ac)-a^2-b^2-c^2}$

lại có $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ac$

         $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+ac+bc)$

từ đây suy ra đpcm


Trong chủ đề: Chứng minh rằng : $P=1+2^x+3^x+4^x$ tận cùng nhiều nhất 2 chữ số 0

02-09-2014 - 08:55

chứng minh chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 8 là đc


Trong chủ đề: Đề thi THPT chuyên Hùng Vương-vòng 2 (Môn Tin học )

22-06-2014 - 17:53

Câu 4 c)
010_zpsa741f4f7.jpg
011_zpsc6741a50.jpg