Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


homeless

Đăng ký: 31-03-2014
Offline Đăng nhập: 30-01-2016 - 00:46
***--

Chủ đề của tôi gửi

cho a,b, c là các số thực thoả mãn $2abc=3a^2+5b^2+5c^2$. Tìm min của $P...

19-10-2014 - 10:00

cho a,b, c là các số thực thoả mãn $2abc=3a^2+5b^2+5c^2$

Tìm min của $P=3a+2b+c$


$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2-(x+y)}=\frac{y}{\sq...

07-09-2014 - 09:14

Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2-(x+y)}=\frac{y}{\sqrt[3]{x-y}}\\ 2(x^2+y^2)-3\sqrt{2x-1}=11 \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} x^3-8x=y^3+2y\\ x^2...

02-09-2014 - 09:18

giải hệ phương trình sau :

$\left\{\begin{matrix} x^3-8x=y^3+2y\\ x^2-3=3(y^2+1) \end{matrix}\right.$


chứng minh rằng $a(a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4)+b(c+b)(b^2+c^2)(c^4+b^4)+c(a+c)(a^2+c^2)...

12-06-2014 - 20:33

cho a,b,c là các số thực

chứng minh rằng $a(a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4)+b(c+b)(b^2+c^2)(c^4+b^4)+c(a+c)(a^2+c^2)(a^4+c^4) \geq 0$


chứng minh rằng $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c...

10-06-2014 - 21:23

cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn a+b+c=3

chứng minh rằng $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} \geq ab+bc+ac$