Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lethutang7dltt

Đăng ký: 03-04-2014
Offline Đăng nhập: 21-03-2016 - 22:20
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{a^{6}}{b^{2}c^{2}}+....

12-10-2014 - 17:55

Với $a,b,c>0$,chứng minh rằng:

$\frac{a^{6}}{b^{2}c^{2}}+\frac{b^{6}}{c^{2}a^{2}}+\frac{c^{6}}{a^{2}b^{2}}\geqslant ab+bc+ca$


chuyên đề:số nguyên tố

06-04-2014 - 09:59

BÀI 1:Tìm tất cả các số tự nhiên lẻ nsao cho (n-1)! không chia hết cho n2.

BÀI 2:Nghiệm của  phương trình x2+ax+b+1 là số tự nhiên.CMR:số a2+b2 là hợp số.

BÀI 3:Tìm tất cả các số tự nhiên mà mỗi số bằng bình phương của số tất cả các ước của nó.

BÀI 4:CMR:số 100...001 trong đó có 21974+21000-1 chữ số 0 là hợp số.

BÀI 5:Số n!có thể có tận cùng bằng 1976000...000 hay không?

BÀI 6:Tìm tất cả  số nguyên tố có dạng pp+1(p là số tự nhiên) chứa không quá 19 chữ số.

BÀI 7:CMR:trong các số [2k.$\small \inline \bg_white \sqrt{2}$] có vô số hợp số.

BÀI 8:CMR:tồn tại vô số số tự nhiên n sao cho n2 khác x2+p(p là số nguyên tố và x là số tự nhiên).

BÀI 9:CMR: số 19792+21979 là số nguyên tố cùng nhau với 1979.

BÀI 10:CMR:bất cứ số nguyên tố nào có dạng 2^2^n +1(n là số tự nhiên)đều không viết được dưới dạngcủa hai lũy thừa bậc 5.


Giải phương trình sau: $x^{2}+4x+5=4\sqrt{4\sqrt{4x+7}-1}$

04-04-2014 - 21:00

Giải phương trình sau:

$x^{2}+4x+5=4\sqrt{4\sqrt{4x+7}-1}$

 

@Viet Hoang 99: Bài này của tạp chí TTT2 số 133, hết tháng 4 mới hết hạn.


chuyên đề:chứng minh biểu thức

04-04-2014 - 20:05

Cho x,y,z,t là các số tự nhiên.CMR:

M=(x/x+y+z)+(y/x+y+t)+(z/y+z+t)+(t/z+t+x) có giá trị không phải là số tự nhiên.


Cho tam giác nhọn ABC với $\widehat{BAC}=60^o$ độ.Cmr: $BC^2=AB^2+...

03-04-2014 - 19:54

Cho tam giác nhọn ABC với  $\widehat{BAC}=60^o$ độ.Cmr: $BC^2=AB^2+AC^2-AB.AC$