Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pro989898

Đăng ký: 06-04-2014
Offline Đăng nhập: 29-06-2014 - 18:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lượng Giác Lớp 10- Đang Cần gấp?

29-06-2014 - 15:20

1. a²+b²= tan C/2 ( a².tanA +b²tanB) 
2. (sin²A/ cosA) +(sin²B/cosB) = (sinA+sinB).cotA/2 
3. tan²A+ tan²B = 2tan²[(A+B)/2] 
4.sin^4C+2sin^4A +2sin^4B= 2sin²C(sin²A+sin²B) 
Làm câu nào được thì đánh lên luôn nhé. Đề đúng. Xin cảm ơn


Chứng minh rằng :$\tan ^{2}20^{\circ}$ ; $\tan ^{2}40^{...

18-05-2014 - 16:04

Chứng minh rằng :$\tan ^{2}20^{\circ}$ ; $\tan ^{2}40^{\circ}$ ;$ \tan ^{2}60^{\circ}$  là nghiệm của phương trình $:x^{3}-33x^{2}+27x-3=0$

 

Mod: Chú ý cách đặt tiêu đề và gõ latex


Lượng Giác Lớp 10- Đang Cần gấp?

18-05-2014 - 15:39

Tính : 1. A= tan²20+tan²40+tan²80 2. B= tan²20.tan²40+ tan²40.tan²80+tan²80.tan²20. 3. C= tan²20.tan²40.tan²80. Giải nhanh giúp . Giải được câu nào thì trả lời luôn nhá. Xin Cảm ơn .

Cứu Với Đang Cần Gấp

06-04-2014 - 16:42

1/. Sin A/2 *sinB/2 * cos/2 + sinA/2*cosB/2* sin C/2 + cosA/2 *sinB/2 * sinC/2 = cosA/2 cosB/2*cos C/2

2/.  sin² A/2+sin² B/2 +sin² C/2 = 1+ sinA/2* sinB/2*sin C/2

3/. tan A +tan B +tan C lớn hơn hoặc  bằng 3√3 ( tam giác nhọn)

4/. tan A/2 +tan B/2 +tan C/2 lớn hơn hoặc bằng √3.

5/. tan² A/2+ tan² B/2 + tan²C/2 lớn hơn hoặc bằng 1.

Ai giải được câu nào thì giải luôn.

 Đề này đúng không sai đâu. Cảm ơn nhiều