Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haanhtuan

Đăng ký: 11-04-2014
Offline Đăng nhập: 18-04-2014 - 20:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên thành phố Hà Nội

11-04-2014 - 10:52

 Bài I 

1 tìm các số tự nhiên n để $7^{2013}+3^{n}$ có chữ số hàng đơn vị là 8

2 cho a,b là các số tuwh nhiên lớn hơn 2 và p là số tự nhiên thỏa mãn $\frac{1}{p}=\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}$

chứng minh p là hợp số

Bài II

tìm các số nguyên x,y thỏa mãn 

               $x^{2} -3y^{2}+2xy-2x+6y-8=0$

2)giải hệ

                $2x^{2}+xy+3y^{2} -2y-4=0$

                $3x^{2} +5y^{2} +4x-12=0$

Bài III

        với a,b là các số thực thỏa mãn $a+b+4ab=4a^{2}+4b^{2}$ tìm max của A=$20(a^{3}+b^{3}) -6(a^{2}+b^{2})+2013$

Bài IV

cho tam giác ABC ko phải là tam giác cân . Đường tròn (O) tiếp xúc vói BC ,AC ,AB lần lượt tại M,N,P

đường thẳng NP cắt BO,CO tại E và F

1 CM $ \widehat{OEN}$ và $\widehat{OCA}$ bằng nhau hoặc bù nhau

2 B,C,E,F thuộc 1 đường tròn

3 gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp OEF .chứng minh O,M,K thẳng hàng

Bài V

trong mặt phẳng cho 6 điểm $A_{1} ;A_{2}...A_{6}$ trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 3 điểm luôn có 2 điểm có khoảng cách nhỏ hơn 671 .CMR trong 6 điểm đã cho luôn tồn tại 3 điểm là 3 đỉnh của 1 tam giác có chu vi <2013

 

 

ức chế cái đề anh quá@@~

like nếu cần thiết:D

bạn cho mình đề anh với

:ohmy:  :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:  :ohmy: