Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


biuminzz

Đăng ký: 13-04-2014
Offline Đăng nhập: 16-05-2014 - 16:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

giải ptr $tan(x+\frac{\pi}{4})+\frac{sinx...

29-04-2014 - 15:02

$tan(x+\frac{\pi}{4})+\frac{sinx}{cos5x}=2cos2x$


PTMC đi qua $A,B,C$ có $OI$ bé nhất

29-04-2014 - 09:06

Trong không gian hệ toạ độ oxyz cho các điểm A(1;-1;0) B(3;3;2) C(5;1;-2).viết phương trình mặt cầu tâm I đi qua 3 điểm A,B,C sao cho độ dài OI ngắn nhất với O là gốc toạ độ ?