Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Xuan Hung HQH

Đăng ký: 19-04-2014
Offline Đăng nhập: 28-12-2015 - 11:51
-----

#541724 Báo lỗi diễn đàn

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 24-01-2015 - 21:05

Sao mình vào diễn đàn bằng cốc cốc nó lại bị như thế này nhỉ.Mấy hôm rùi

Hình gửi kèm

  • 10947526_760421937344271_1508148003_n.jpg#533435 $\sum \frac{1}{\sqrt{a^2+ab+b^2}...

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 16-11-2014 - 13:31

Cho a,b,c dương TM:$ab+bc+ac\geq 1$.CMR:$\frac{1}{\sqrt{a^2+ab+b^2}}+\frac{1}{\sqrt{b^2+bc+c^2}}+\frac{1}{\sqrt{c^2+ca+a^2}}\geq \frac{9}{(a+b+c)^2}$
#532745 Tìm MIN S=$\frac{\sqrt{a^2+ab+b^2}}{b...

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 10-11-2014 - 22:16

Cho các số thực dương a,b,c TM a+b+c=6.Tìm MIN S=$\frac{\sqrt{a^2+ab+b^2}}{bc+4}+\frac{\sqrt{b^2+bc+c^2}}{ca+4}+\frac{\sqrt{c^2+ac+a^2}}{ab+4}$
#532126 Chứng minh rằng ít nhất một trong các phương trình sau có nghiệm:

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 06-11-2014 - 19:38

Chứng minh rằng ít nhất một trong các phương trình sau có nghiệm:$\left\{\begin{matrix} ax^2-\frac{2b\sqrt{b+c}}{(b+c)x}+\frac{1}{c+a}=0 & & & \\ bx^2-\frac{2c\sqrt{c+a}}{(c+a)x}+\frac{1}{a+b}=0& & & \\ cx^2-\frac{2a\sqrt{a+b}}{(a+b)c}+\frac{1}{b+c}=0& & & \end{matrix}\right.$
#494575 Cho $x> 0$ và $y\geq 0$ thoả mãn:$x^{3}+y^{...

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 22-04-2014 - 20:36

Cho $x> 0$ và $y\geq 0$ thoả mãn:$x^{3}+y^{3}=x-y$.Tìm giá trị lớn nhất của: $x^2+y^2$

 

Chú ý: Tiêu đề với bài viết riêng biệt, đừng viết tiêu đề câu đầu, rồi bài viết câu cuối, kết hợp à :D
#494443 Cho a,b,c dương và a+b+c=1.Chứng minh rằng:

Gửi bởi Xuan Hung HQH trong 21-04-2014 - 22:20

$\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ac}{a+c}+\frac{c+ab}{a+b}\geq2$