Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Xuan Hung HQH

Đăng ký: 19-04-2014
Offline Đăng nhập: 28-12-2015 - 11:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm các số nguyên dương x và y thỏa mãn $x^y=y^x$

25-02-2015 - 20:39

Tìm các số nguyên dương x và y thỏa mãn $x^y=y^x$


Chứng minh $a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\geq 12a^2b^2c^2$

12-02-2015 - 17:51

Cho ba  số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn:$a^2+b^2+c^2+2abc=1$. Chứng minh rằng: $a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2\geq 12a^2b^2c^2$


$\sum \frac{1}{\sqrt{a^2+ab+b^2}}...

16-11-2014 - 13:31

Cho a,b,c dương TM:$ab+bc+ac\geq 1$.CMR:$\frac{1}{\sqrt{a^2+ab+b^2}}+\frac{1}{\sqrt{b^2+bc+c^2}}+\frac{1}{\sqrt{c^2+ca+a^2}}\geq \frac{9}{(a+b+c)^2}$


$\left\{\begin{matrix} x^2-(3k+1)x+k(2k+1)=0 &...

14-11-2014 - 19:48

Với giá trị nào của k thì hệ phương trình sau có nghiêm duy nhất:$\left\{\begin{matrix} x^2-(3k+1)x+k(2k+1)=0 & & \\ 2(x+k)<3k-1& & \end{matrix}\right.$


$\frac{bc}{a^3(c+2b)}+\frac{ac}{b^3(a...

14-11-2014 - 16:02

Cho a,b,c dương TM a+b+c=6abc.CMR:$\frac{bc}{a^3(c+2b)}+\frac{ac}{b^3(a+2c)}+\frac{ab}{c^3(b+2a)}\geq 2$