Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Le Quang Long

Đăng ký: 23-04-2014
Offline Đăng nhập: 28-05-2015 - 13:31
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh bất đẳng thức

27-05-2015 - 22:38

$\left ( a+b+c \right )\left ( \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right ) \geqslant 9 + 3\sqrt[3]{\left ( 1-\frac{a}{b} \right )^{2}\left ( 1-\frac{b}{c} \right )^{2}\left ( 1-\frac{c}{a} \right )^{2}}$


Số học.

16-07-2014 - 11:06

Cho 6 số tự nhiên khác nhau, khác 0 và nhỏ hơn 108. CMR: có thể chọn được 3 trong 6 số đó chẳng hạn a,b,c sao cho a<bc, b<ac, c< ab.


$\frac{AB}{AE}+\frac{AD}{AF}=\frac{AC}{AG}$

16-07-2014 - 11:03

Cho hình bình hành ABCD .Đường thẳng delta cắt cạnh AB, AD lần lượt tại E,F. Gọi G là giao điểm của delta với AC. CMR:

$\frac{AB}{AE}+\frac{AD}{AF}=\frac{AC}{AG}$


$M=4x(x+y)(x+y+z)(x+z)+y^2z^2$

05-06-2014 - 11:54

$M=4x(x+y)(x+y+z)(x+z)+y^2z^2$

Viết M thành bình phương của 1 đa thức.


Tìm chữ số tận cùng

30-04-2014 - 06:23

Tìm chữ số tận cùng của số $9^{8^{7^{6^{5^{4^{3^{2^{1}}}}}}}}$