Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tunglamlqddb

Đăng ký: 27-04-2014
Offline Đăng nhập: 03-10-2018 - 12:57
**---

Chủ đề của tôi gửi

Xếp m số 0 và n số 1 thành vòng tròn

18-09-2018 - 20:48

Có bao nhiêu cách xếp m số 0 và n số 1 thành 1 vòng tròn?

Nếu P(x) nguyên thì x nguyên

01-12-2016 - 23:38

Tìm các đa thức P(x) hệ số thực sao cho: Nếu P(x) nguyên thì x nguyên.

$\sqrt[n]{2+\sqrt{3}}+\sqrt[n]{2-\sqr...

27-11-2016 - 11:30

Chứng minh $\sqrt[n]{2+\sqrt{3}}+\sqrt[n]{2-\sqrt{3}}$ luôn là nghiệm của một đa thức có hệ số nguyên với mọi n nguyên dương 


Tìm số lớn nhất các tập con có 3 phần tử của A sao cho hai tập con bất kì không giao nh...

13-08-2016 - 12:58

Cho tập A có 8 phần tử. Tìm số lớn nhất các tập con có 3 phần tử của A sao cho hai tập con bất kì không giao nhau tạo thành một tập hợp có hai phần tử.

$\sum \frac{x^{2}+y^{2}}{x+y}...

25-07-2016 - 10:12

cho các số thực dương x,y,z. Chứng minh:

$\sum \frac{x^{2}+y^{2}}{x+y}\geq \sqrt{3(x^{2}+y^{2}+z^{2})}$