Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DangHuyNgheAn

Đăng ký: 03-05-2014
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

$2(x^2+y^2+z^2+1)(xy^3+yz^3+zx^3+xyz)\leq (x^2+y^2+z^2+3xyz)^2$

09-01-2015 - 23:29

Cho $x,y,z\geq 0$ thoả mãn: $x+y+z=1$. CMR:$2(x^2+y^2+z^2+1)(xy^3+yz^3+zx^3+xyz)\leq (x^2+y^2+z^2+3xyz)^2$


$Tìm Max P=3(xy+yz+zx)-xyz$

17-12-2014 - 17:23

$Cho:x,y,z khongamthoaman:x^3+y^3+z^3=3.Tim MaxP=3(xy+yz+zx)-xyz$


$P=\sum \frac{a}{a^2+3}$

20-11-2014 - 15:43

$Cho:a,b,c>0 thoaman:abc=1.Tim Max P=\sum \frac{a}{a^2+3}$


$P=\sum \frac{1}{a^2-bc+1}$

15-11-2014 - 22:25

Cho $a,b,c>0$ thoả mãn:$ab+bc+ca=\frac{1}{3}$.Tim Max $P=\sum \frac{1}{a^2-bc+1}$


CMR:

05-11-2014 - 21:56

$Cho (a-b,ab+1)=(a+b,ab-1)=1,a>b,a,b\epsilon N*. CMR: (a-b)^2+(ab+1)^2 khong chinhphuong. Ps:minhlamduocbainaymakhongungdk(a-b,ab+1)=1.Moinguoicoicoduockhong?$