Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mai Pham

Đăng ký: 04-05-2014
Offline Đăng nhập: 08-03-2016 - 22:32
-----

#614340 $\left\{\begin{matrix} a^{3}-b^...

Gửi bởi Mai Pham trong 12-02-2016 - 10:33

Giải hệ phương trình

$\left\{\begin{matrix} a^{3}-b^{3}-3a-3b^{2}+2=0 & & \\ \sqrt{a-2}+\sqrt{a^{3}-3a^{2}+b+2}=a^{2}-3b & & \end{matrix}\right.$

 
#613171 Cho hình chóp SAB có SA vuông góc (ABC). Tam giác ABC vuông góc B. H, K là hì...

Gửi bởi Mai Pham trong 05-02-2016 - 23:16

Cho hình chóp SAB có SA vuông góc (ABC). Tam giác ABC vuông góc B. H, K là hình chiếu của A lên SB, SC

a, Chứng minh AH vuông góc (SBC) và SC vuông góc (AHK)

b, C/m BCKH nội tiếp và SH.SB=SK.SC

c, Tìm điểm cách đều A, B, C, H, K

d, C/m BK<AC

e, khi S di chuyển trên Ax vuông góc (ABC). C/m HK luôn đi qua một điểm T cố định và góc TAB = góc TCA. C/m kết quả luôn đúng khi tam giác ABC không vuông ở B

f, I là trung điểm AT. C/m IH là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác AHK
#600785 Một bà mẹ mong muốn sinh được con gái. Sinh được con gái rồi thì không sinh nữa.

Gửi bởi Mai Pham trong 29-11-2015 - 22:49

Một bà mẹ mong muốn sinh được con gái. Sinh được con gái rồi thì không sinh nữa. Xác suất sinh con gái trong một lần là 0,486. TÍnh xác suất để bà mẹ đạt được mong muốn sau lần sinh thứ 2
#593090 Hình chóp SABCD. Mặt phẳng ($\alpha$) di động cắt SA, SB, SC ở...

Gửi bởi Mai Pham trong 10-10-2015 - 19:52

Hình chóp SABCD. Mặt phẳng ($\alpha$) di động cắt SA, SB, SC ở A', B', C' sao cho 

$\frac{2SA}{SA'}+\frac{SB}{SB'}+\frac{SC}{SC'}=8$

Chứng minh ($\alpha$) luôn đi qua 1 điểm cố định
#591818 cho tứ diện ABCD. AB.CD=AC.BD=AD.BC

Gửi bởi Mai Pham trong 03-10-2015 - 15:13

Cho tứ diện ABCD. Nếu AB.CD=AC.BD=AD.BC. Chứng minh đường nối đỉnh và tâm đường tròn nội tiếp mặt đối diện đồng quy.

Alà tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD

Blà tâm đường tròn nội tiếp tam giác ACD

Clà tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD

Dlà tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

Chứng minh AA1,BB1,CC1,DD1 đồng quy
#544483 $1-2m+\sqrt{6\left | x \right |-9x^{2}...

Gửi bởi Mai Pham trong 16-02-2015 - 16:06

Biện luận số nghiệm của phương trình :

$1-2m+\sqrt{6\left | x \right |-9x^{2}}=0$
#544474 $\frac{3}{\left | x+3 \right |-1}...

Gửi bởi Mai Pham trong 16-02-2015 - 15:03

Giải bất phương trình : 

$\frac{3}{\left | x+3 \right |-1}\geq \left | x+2 \right |$
#531502 $\sqrt{4x+5}+\sqrt{3x+1}=\sqrt{2...

Gửi bởi Mai Pham trong 02-11-2014 - 11:07

Giải phương trình $\sqrt{4x+5}+\sqrt{3x+1}=\sqrt{2x+7}+\sqrt{x+3}$
#504371 Giải phương trình $10\sqrt{x^{3}+1} = 3(x^...

Gửi bởi Mai Pham trong 06-06-2014 - 09:16

Giải phương trình $10\sqrt{x^{3}+1} = 3(x^{2}+2)$
#503293 $P=\frac{1+2x}{1+\sqrt{1+2x}}+...

Gửi bởi Mai Pham trong 01-06-2014 - 16:48

đề đúng đấy :icon6: :icon6: :icon6: :icon6:
#502715 $\left ( \sqrt{1+x}-1 \right )\sqrt{1...

Gửi bởi Mai Pham trong 30-05-2014 - 14:22

Giải phương trình $\left ( \sqrt{1+x}-1 \right )\sqrt{1-x} +1=0$
#501515 $\left\{\begin{matrix} x^{3}-y^...

Gửi bởi Mai Pham trong 25-05-2014 - 17:48

Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}=4x+2 & \\ x^{2}-1=3\left ( 1-y^{2} \right ) & \end{matrix}\right.$
#501500 Chứng minh $x_{0} < 1 + a^{2} + b^{2}...

Gửi bởi Mai Pham trong 25-05-2014 - 16:53

Cho $x_{0}$ là nghiệm của phương trình $x^{3} + ax^{2} + bx + c = 0$

Chứng minh $x_{0} < 1 + a^{2} + b^{2} + c^{2}$
#501203 $\sum\frac{y}{x^{2}}\geqsla...

Gửi bởi Mai Pham trong 24-05-2014 - 15:06

Cho x, y, z>0 thỏa mãn xy + yz + zx = xyz. Chứng minh $\frac{y}{x^{2}}+\frac{z}{y^{2}}+\frac{x}{z^{2}}\geqslant3\left ( \frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{y^{2}}+\frac{1}{z^{2}}\right )$

 

 

 

 
#500467 Tìm $Min$ của $xy + yz + zx - 2xyz$

Gửi bởi Mai Pham trong 21-05-2014 - 11:22

Cho x, y, z >0 thỏa mãn $x + y + z = 6$. Tìm min, max $xy + yz + zx - 2xyz$