Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I Am Gifted So Are You

Đăng ký: 04-05-2014
Offline Đăng nhập: 06-12-2014 - 13:00
***--

Lời nhắn

Hình ảnh

A4 ProductionsI Am Gifted So Are You

cái tên ấn tượng đấy :D Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế! :)
18-07-2014 - 00:53
Hình ảnh
  • hình ảnh
    synovn27
    sp nề con mua hâhaaaa

    18-05-2014 - 22:27