Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I Am Gifted So Are You

Đăng ký: 04-05-2014
Offline Đăng nhập: 06-12-2014 - 13:00
***--

Chủ đề của tôi gửi

$16f(x^2)=[f(2x)]^2$

03-06-2014 - 01:23

Tìm đa thức $f(x) có hệ số nguyên thỏa mãn

$16f(x^2)=[f(2x)]^2$


Cho $A=2+2\sqrt{28n^2+1}$

03-06-2014 - 01:19

Cho $A=2+2\sqrt{28n^2+1}$ với $n \in Z$

CMR nếu $A \in Z$ thì A là SCP


có bao nhiêu phần tử trong tất cả 1985 tập hợp

03-06-2014 - 01:16

Cho 1985 tập hợp, mỗi tâp hợp gồm 45 phần tử, 2 tập hợp bất kì chứa chung đúng 1 phần tử. Hỏi có bao nhiêu phần tử trong tất cả 1985 tập hợp trên.


Cho 2 tập hợp $A,B$ thỏa: Mỗi phần tử của cả $2$ phần tử $...

02-06-2014 - 22:54

Cho 2 tập hợp $A$ và $B$ thỏa mãn:

i, Mỗi phần tử của cả $2$ phần tử đều nhỏ hơn hoặc bằng $2008.$

ii, Tổng số phàn tử của $2$ tập hợp lớn hơn $2008.$

CMR: tồn tại 2 phần tử ở $2$ tập hợp trên mà tổng của chúng là  $2008$

@Sieusieu90 : bạn đặt sai tiêu đề , mình đã sửa cho bạn rồi . Xem lại cách đặt tiêu đề nhe!


Tìm các số hữu tỉ dương a,b,c

31-05-2014 - 23:26

Tìm các số hữu tỉ dương a,b,c để $a+\frac{1}{b}$; $b+\frac{1}{c}$; $c+\frac{1}{a}$ là các số nguyên dương

( Trích đề thi tuyể sinh lớp 10 chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương)