Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Tang Sy

Đăng ký: 10-05-2014
Offline Đăng nhập: 29-09-2015 - 20:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có AB < AC . Tiếp tuyến tại A cắt CB tại T. kẻ đường...

14-09-2015 - 21:58

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có AB < AC . Tiếp tuyến tại A cắt CB tại T. kẻ đường kính AD, DB cắt OT tại E. CMR: AE // CD 


...$f(1) = 1 , f(2n) = f(n) , f(2n+1) = f(2n) + 1 $ ...Tìm $max$...

23-05-2014 - 17:46

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên tập hợp các số nguyên dương và nhận giá trị cũng trên tập đó và được xác định như sau:

$\left\{\begin{matrix} f(1) = 1 \\  f(2n) = f(n) \\ f(2n+1) = f(2n) + 1 \end{matrix}\right.$      $\forall n = 1,2...$ 

 Tìm $max$   $f(n)$ với $n \in [1;2011] $


$\left\{\begin{matrix} f(1) = 1 \\ f(2n)...

23-05-2014 - 17:40

Hàm số $f(x)$ xác định trên tập hợp các số nguyên dương và nhận giá trị cũng trên đó và được xác định như sau:

$\left\{\begin{matrix} f(1) = 1 \\  f(2n) = n \\ f(2n+1) = f(2n) + 1 \end{matrix}\right.$           \forall n = 1,2...

Tìm $max$   $f(n)$  với $n \in [1;2011] $


Tìm $Max$ của $ac +bd + cd$

15-05-2014 - 16:13

cho $a,b,c,d \in  \mathbb{R}$ thỏa:

 

$a^{2}+b^{2} = 1$
 $c + d = 3$
 
Tìm $Max$ của $ac +bd + cd$