Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lengoc97

Đăng ký: 11-05-2014
Offline Đăng nhập: 16-05-2015 - 06:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giúp với

14-05-2015 - 17:40

Cho các số thực x,y,z thỏa mãn 2x+2y+2z=1

Hình gửi kèm
  • post-128637-0-94872900-1431219062.gif

 

  •  

 


Giúp bài này ạ?

10-05-2015 - 07:53

Cho các số thực x,y,z thỏa mãn $2^{-x}+2^{-y}+2^{-z}=1$


tìm m để hệ bất phương trình có nghiệm

12-04-2015 - 10:04

$\left\{\begin{matrix}7^{2x+\sqrt{x+1}}-7^{2+\sqrt{x+1}}+2015x\leq 2015 & & \\ x^{2}-(m+2)x+2m+3\geq 0 & & \end{matrix}\right.$


Giải hệ phương trình

22-01-2015 - 00:31

1. $x^{2}+y^{2}=xy+x+y$

    $x^{2}-y^{2}=3$

2. $\sqrt{x^{2}+2x+6}=y+1$

    $x^{2}+xy+y^{2}=7$

3. $x\sqrt{x}-y\sqrt{y}=8\sqrt{x}+2\sqrt{y}$

    $x-3y=6$

4. $\sqrt{2}(x-y)=\sqrt{xy}$

    $x^{2}-y^{2}=3$

 


Giải hệ phương trình

16-10-2014 - 21:58

$2(2x+1)^{3}+2x+1=(2y-3)\sqrt{y-2})$

$\sqrt{4x+2}+\sqrt{2y+4}=6$