Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Takamina Minami

Đăng ký: 15-05-2014
Offline Đăng nhập: 04-09-2015 - 21:52
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: CMR: $a^{2}\vec{IA}+b^{2}\ve...

17-07-2015 - 21:50

Thêm đề đi bạn $a,b,c$ là gì

đã sửa ở trên, 


Trong chủ đề: $\frac{a}{b}+\frac{b}{c...

27-06-2015 - 21:24

$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq \frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{ab+bc+ac}$ 

Ko hiểu ,vo lí


Trong chủ đề: CHo ( $x + \sqrt{x^{2}+2015}$)($y...

05-08-2014 - 16:16

Gõ $\LaTeX$ cẩn thận xíu  :icon13:

 

$a)$ Nhân lượng liên hiệp phụ nữ sau vào hai vế: $$(x-\sqrt{x^2+2015})(y-\sqrt{y^2+2015})$$

phần chữ đỏ là gì vậy bạn 


Trong chủ đề: $f(a)$ tại $a=\sqrt[3]{16-8\sqrt{5...

29-07-2014 - 16:03

Bài 2: Ta có $x^{3}=2+3.\sqrt[3]{1+\frac{\sqrt{84}}{9}}.\sqrt[3]{1-\frac{\sqrt{84}}{9}}.x=2-x$$\rightarrow x^{3}+x-2=0 \Leftrightarrow (x^{2}+x+2)(x-1)=0$$\rightarrow x=1$ do $x^{2}+x+2=(x+\frac{1}{2})^{2}+2.75> 0$

P/s: Bài 1 hình như sai đề , bài 3 làm tt 

bài 1 sai đề mình đã sửa ở phía trên 


Trong chủ đề: M = $\sqrt{\frac{1}{(a-b)^{2...

25-07-2014 - 21:50

$1)$ Bình phương

$2)$ Áp dụng bài 1

Viết lại $M=\sqrt{1+\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{(-3)^{2}}}$ + $\sqrt{1+\frac{1}{3^{2}}+ \frac{1}{(-4)^{2}}}$ $+ ................ +$ $\sqrt{1+\frac{1}{2014^{2}}+\frac{1}{(-2015)^{2}}}$

$3)$

 

Đề bài bài 3 hay thật :P (Chắc là áp dụng bài 1 thôi)

$4)$ Đúng đề chưa bạn?

bài 4 sai mình đã sửa phía trên