Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Takamina Minami

Đăng ký: 15-05-2014
Offline Đăng nhập: 04-09-2015 - 21:52
***--

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng: $a^2.\vec{GD}+b^2.\vec{GE}+c^2....

18-07-2015 - 20:35

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ . $I$ là trung điểm của đường cao $AH$ . CMR: $a^{2}\vec{IA}+b^{2}\vec{IB}+c^{2}\vec{IC} =0$

        $AB=c;BC=a,CA=b$

~~

Cho tam giác $ABC$ với $AB=c; BC=a;CA=b$ và có trọng tâm $G.$

Gọi $D,E,F$ lần lượt là hình chiếu $G$ lên cạnh $BC, CA,AB$

CMR: $a^2.\vec{GD}+b^2.\vec{GE}+c^2.\vec{GF}=\vec{0}$

~~

Cho tam giác $ABC$. $M$ là điểm bất kỳ nằm trong tam giác.

CMR: S_{MBC}\vec{MA}+S_{MCA}.\vec{MB}+S_{MAB}\vec{MC}=\vec{0}$


CMR: $a^{2}\vec{IA}+b^{2}\vec{IB...

17-07-2015 - 21:37

Cho tam giac ABC vuông tại A . I là trung điểm của đường cao AH . CMR: $a^{2}\vec{IA}+b^{2}\vec{IB}+c^{2}\vec{IC}$ =0

        AB=c;BC=a,CA=b


$\frac{bc}{\sqrt{a+bc}}+\frac{ca...

09-07-2015 - 15:48

Cho a,b,c>0 thoa man a+b+c=1 Chứng minh rằng 

$\frac{bc}{\sqrt{a+bc}}+\frac{ca}{\sqrt{b+ca}}+\frac{ab}{\sqrt{c+ab}}\leq \frac{1}{2}$

Chứng minh rằng với mọi a,b,c dương thỏa mãn a+b+c=3  thì

  $\frac{a^{2}b}{2a+b}+\frac{b^{2}c}{2b+c}+\frac{c^{2}a}{2c+b}\leq \frac{3}{2}$


$\frac{1}{a^{2}+b+c}+\frac{1}...

13-05-2015 - 22:23

cho a,b,c > 0 a+b+c=3 CMR : 

         $\frac{1}{a^{2}+b+c}+\frac{1}{b^{2}+c+a}+\frac{1}{c^{2}+a+b}\geq 1$


$\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} \geq...

09-05-2015 - 12:42

a+b+c= 3 và a,b,c > 0

$\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} \geq ab+bc+ca$