Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chimpui cat

Đăng ký: 15-05-2014
Offline Đăng nhập: 18-08-2015 - 15:24
***--

#512383 CLB Đối Thơ

Gửi bởi chimpui cat trong 12-07-2014 - 05:59

đời lắm thằng sở khanh

thạch sanh thì ít

lí thông thì nhiều :ukliam2:
#512382 CLB Đối Thơ

Gửi bởi chimpui cat trong 12-07-2014 - 05:57

 

Đời căn bản là buồn 
Chuồn chuồn vỗ cánh
Cũng chẳng thèm bay...

 

đời căn bản là ăn

dầu ăn để đấy

chẳng ai thèm dùng

:lol:
#511247 CLB Đối Thơ

Gửi bởi chimpui cat trong 06-07-2014 - 18:56

Vừa ngu vừa dốt lại to mồm thể nào cũng bị ăn đập

P/s: Bạo lực  :P

vừa xấu vừa kiêu lại đanh đá ra đường không tím mắt thì mồm
#511240 CLB Đối Thơ

Gửi bởi chimpui cat trong 06-07-2014 - 18:49

học nhiều,biết nhiều,đi cũng nhiều làm bài thi hy vọng tốt
#511237 CLB Đối Thơ

Gửi bởi chimpui cat trong 06-07-2014 - 18:47

 


Bắt đầu nhé:

 

Văn giỏi toán giỏi anh cũng giỏi kì thi hi vọng điểm cao

 

 

Người đẹp,dáng đẹp,nết cũng đẹp lấy chồng hy vọng chồng tốt
#499338 $\large \left | x-3 \right |^{2013}+\left | x-2...

Gửi bởi chimpui cat trong 16-05-2014 - 11:09

tìm x sao cho

 

$\large \left | x-3 \right |^{2013}+\left | x-2 \right |^{2013}=1$
#499246 Min $D=\frac{8x^{2}+y}{4x}+y^{2...

Gửi bởi chimpui cat trong 15-05-2014 - 20:14

$\dpi{120}                      \large x+y\geqslant 1\Rightarrow y\geqslant 1-x\rightarrow D=\frac{8x^2+y}{4x}+b^2\geqslant \frac{8x^2+y}{4x}+(1-x)^2 =\frac{8x^2+1-x}{4x}+1-2x+x^2=2x+\frac{1}{4x}-\frac{1}{4}+1-2x+x^2=x^2+\frac{x}{4}+\frac{3}{4}=\frac{4x^3+1+3x}{4x}=\frac{4x^3-4x^2+x+4x^2-4x+1+6x}{4x}=\frac{x(2x-1)^2+(2x-1)^2+6x}{4x}=\frac{(2x-1)^2.(x+1)}{4x}+\frac{3}{2}                              do x>0 \rightarrow (2x-1)^2\geqslant 0 \Leftrightarrow \frac{(2x-1)^2.(x+1)}{4x}+\frac{3}{2}\geqslant \frac{3}{2} \rightarrow MinD=\frac{3}{2}\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}$