Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chimpui cat

Đăng ký: 15-05-2014
Offline Đăng nhập: 18-08-2015 - 15:24
***--

Chủ đề của tôi gửi

(a^2+2)(b^2+2)(c^2+c) > 3(a+b+c)^2

08-04-2015 - 18:03

Chứng minh với mọi a,b,c


min , P=ab^2+bc^2+ca^2-abc

20-03-2015 - 20:02

  • cho a,b,c>0 và a+b+c=3

        tìm min , P=ab^2+bc^2+ca^2-abc


chứng minh

07-06-2014 - 14:13

chứng minh với mọi a,b,cFile gửi kèm  CodeCogsEqn.gif   1.05K   48 Số lần tải


cho đường tròn và 2 đường kính vuông góc với nhau

22-05-2014 - 20:19

cho (O;R) có hai đường kính AB,CD vuông góc với nhau.gọi I là trung điểm của OB.nối CI cắt (O) tại E.nối AE cắt CD tại H,nối BD cắt AE tại K .chứng minh OK vuông góc với BD

cho a,b,c dương sao cho a>c ; b>c chứng minh

20-05-2014 - 21:25

cho a,b,c dương sao cho a>c ; b>c chứng minh