Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


midory

Đăng ký: 21-05-2014
Offline Đăng nhập: 27-01-2019 - 20:35
***--

Chủ đề của tôi gửi

GPT

26-09-2016 - 21:38

1, $1, \log (9+12x+4x^{2}) + \log (6x^{2}+23x+21)=4$

cái đầu tiên là cơ số (3x+7) cái tiếp theo cơ số là 2x+3

2,$\log (x-\sqrt{x^{2}-1}).\log (x+\sqrt{x^{2}+1})=\log (x-\sqrt{x^{2}-1})$

cái đầu tiên là cơ số 2 tiếp theo là cơ số 3 cái cuối là cơ số 6

p/s: tại mk k tìm thấy log cơ số a của b ở chỗ nào


Có một nhóm học sinh gồm n nam và n nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống m...

16-08-2015 - 10:00

1,Có một nhóm học sinh gồm n nam và n nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống mà nam, nữ đứng xen kẽ nhau???

2, cho tập hợp A = { 1,2,3,...,n} trong đó n là số nguyên dương lớn hơn 1. Có bao nhiêu cặp sắp thứ tự (x,y) thỏa mãn x,y thuộc  A và x $\geq$ y

3, trong 1 đa giác lồi n cạnh (n>3) ta kẻ tất cả các đường chéo. Biết rằng k có ba đường chéo nào chúng đồng quy. Tìm số giao điểm của các đường chéo này 

4, Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau

5,Có bn cách sắp xếp chỗ cho 6 người khách ngồi quanh 1 bàn tròn? (Hai cách sắp xếp đc xem là như nhau nếu cách này nhận được từ cách khác bằng cách xoay bàn đi một góc nào đó) 


$D=\frac{tan^{2}x-1}{2}.cotx+cos4x.cos2x+sin4x$

01-08-2015 - 10:34

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến 

$D=\frac{tan^{2}x-1}{2}.cotx+cos4x.cos2x+sin4x$


$\frac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{2(x^{...

01-08-2015 - 10:32

Chứng minh bất đẳng thức: $\frac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{2(x^{2}-x+1)}}\geq 1$


Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về Bộ đội C...

13-10-2014 - 18:00

Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về Bộ đội Cụ Hồ, về mối quan hệ đoàn kết quân-dân, về chủ quyền, biển, đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (không quá 1.500 chữ).