Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuananh2000

Đăng ký: 21-05-2014
Offline Đăng nhập: 06-10-2018 - 15:53
*****

Lời nhắn

Hình ảnh

tuananh2000

VMF gave me such unforgettable memories which can make me grow up day by day. I attended VMF when I was in grade 8, names after more than two years ago. Most of the time I spent a day was to solve math problems, read blogs or consult solutions from friendly older brothers. And the keenness on math became bigger and bigger on me. Although i am no longer specializing on math , I still switch on the computer and surf VMF due to my habit, passion. Wish VMF more and more successful :)
13-11-2016 - 10:24
  • hình ảnh
    supermember

    haha, baby, somedays hope that you can say : " I don't regret for loving math, I just regret because from now on I don't do math anymore"


    14-11-2016 - 14:40
Hình ảnh