Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuananh2000

Đăng ký: 21-05-2014
Offline Đăng nhập: 06-10-2018 - 15:53
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm tất cả các giá trị $m$ sao cho trên đồ thị $(C)$ tồn tại duy nh...

30-04-2017 - 18:19

Bài 1: Cho hàm số $y=\frac{2x}{x+1} (C)$. Tìm tọa độ $M(a;b)$ có hoành độ $a$ dương thuộc $(C)$, biết tiếp tuyển của $(C)$ tại $M$ cắt $2$ trục $Ox;Oy$ tại $2$ điểm $A$ và $B$ sao cho tam giác $ABO$ có diện tích $\frac{1}{4}$. Tìm mối liên hệ giữa $a$ và $b$

Bài 2: Cho hàm số $(C):y=\frac{2x}{x+2}$. Viết phương trình tiếp tuyến với $(C)$, biết rằng khoảng cách từ $I(-2;2)$ đến tiếp tuyến là lớn nhất

Bài 3: Cho hàm số: $(C):y=\frac{2x+3}{x+2}$. Tìm những điểm $M$ thuộc $(C)$ sao cho tiếp tuyến tại $M$ cắt hai đường thẳng $x=-2, y=2$ lần lượt tại $A,B$ sao cho vòng tròn ngoại tiếp tam giác $IAB$ có bán kính nhỏ nhất với $I(-2;2)$.

Bài 4: Cho hs: $y=\frac{1}{3}mx^{3}+(m-1)x^{2}+(4-3m)x+1$ có đồ thị $(C)$, Tìm tất cả các giá trị $m$ sao cho trên đồ thị $(C)$ tồn tại duy nhất một điểm $A$ có hoành độ âm mà tiếp tuyến với $(C)$ tại $A$ vuông góc với đường thẳng : $x+2y-3=0$


Chứng minh phương trình có $4$ nghiệm phân biệt $x_{i};i=...

28-03-2017 - 14:23

Chứng minh phương trình có $4$ nghiệm phân biệt $x_{i};i=\overline{1,4}$ 

$f(x)=2x^{4}-6x^{3}-10x^{2}+5x+3=0$ và hãy tính tổng $S=\sum_{i=1}^{4}\frac{2x_{i}^{2}-1}{(x_{i}-1)^{2}}$

 


Tính $lim(n.\sqrt{n^{2}+n}-\sqrt{n^{2...

18-02-2017 - 21:26

Tính $lim(n.\sqrt{n^{2}+n}-\sqrt{n^{2}+n+1}.\sqrt[3]{n^{3}+n})$


Tìm $a$ để $(v_{n})$ là $CSN$, suy ra số hạng t...

16-01-2017 - 17:03

$1)$ Cho $(u_{n}):u_{1}=5;u_{n+1}=3u_{n}-4$. Đặt $v_{n}=u_{n}+a$ với mọi $n$ lớn hơn hoặc bằng $1$. Tìm $a$ để $(v_{n})$ là $CSN$, suy ra số hạng tổng quát của $(u_{n})$

$2)$ Cho $(u_{n}):u_{1}=2;u_{n+1}=\frac{u_{n}}{2u_{n}+5}$.Tìm số hạng tổng quát của $(u_{n})$

$3)$ Cho $(u_{n}):u_{1}=\frac{1}{3},u_{n+1}=\frac{n+1}{3n}.u_{n}$ với mọi $n$ lớn hơn hoặc bằng $1$ 

a) $CMR:$ $(v_{n}):v_{n}=\frac{u_{n}}{n}$ lập thành $CSN$

b) Tính tổng $T=\frac{u_{1}}{1}+\frac{u_{2}}{2}+...+\frac{u_{n}}{n}$


$\sum sin(\frac{A}{2}).sin(\frac{B}...

03-10-2016 - 10:38

Chứng minh bất đẳng thức :

$\sum (sin(\frac{A}{2}).sin(\frac{B}{2}))\leq \frac{1}{6}.(\sum (sin(A).sin(B)))+\frac{3}{8}$ với $A;B;C$ là 3 góc của tam giác