Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


beculac

Đăng ký: 25-05-2014
Offline Đăng nhập: 25-05-2014 - 20:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AA’, BB’, CC’ cắt nhau tại H

25-05-2014 - 19:09

Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AA’, BB’, CC’ cắt nhau tại H. Chứng minh:

a)AH.A'A+BH.B'B+CH.CC'=AB^2+BC^2+CA^2/2

b) Gọi S1, S2, S3 lần lượt là diện tích của các tam giác AB’C’; BA’C’; CA’B’

CMR: .S1,/AH^2=S2/BH^2=S3/CH^2


Xác định số nguyên dương n lớn hơn 1 sao cho với mọi số nguyên x nguyên tố cùng nhau vớ...

25-05-2014 - 18:43

Xác định số nguyên dương n lớn hơn 1 sao cho với mọi số nguyên x nguyên tố cùng nhau với n luôn có x2 – 1 chia hết cho n.