Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


san1201

Đăng ký: 25-05-2014
Offline Đăng nhập: 03-02-2019 - 21:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m,n nguyên dương t/m đk

28-08-2016 - 07:35


2. CMR với bất kì số nguyên n>1 nào thì $3^n-2^n$ không chia hết cho $n$.
3. Cho $p$ là số nguyên tố, n nguyên dương. Đặt $S_n=1^n+2^n+...+(p-1)^n$. Tìm số dư khi chia $S_n$ cho $p$.

Chứng minh H,F,D thẳng hàng

18-08-2016 - 16:35

Đây là một bài toán mình lấy từ đề thi KHTN, rất mong ae trong forum cho nó cái lời giải... :gach::gach::gach:
1. Cho tam giác ABC, điểm D bất kì trên đoạn thẳng AC. (ABD) cắt BC tại E, tiếp tuyến tại B,D của (ABD) cắt nhau tại T. AT cắt (ABD) tại điểm thứ hai tại F. CF cắt DE tại G. AG cắt BC tại H. CMR H,F,D thẳng hàng

Tìm max $P=a+b+c$

16-04-2016 - 19:56

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2+2abc=1$.

Tìm max của $P=a+b+c$ 
Cách giải đại số nhé các bạn, lượng giác mình chưa học...


$a_1=1$ và $a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}...

15-02-2016 - 22:25

Cho dãy số xác định bởi
$a_1=1$ và $a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$. Tính $[a_{2020}]$ ( phần nguyên)

Cho dãy $a_n$ có $a_1=\dfrac{4}{3}$

13-02-2016 - 21:16

Cho dãy $a_n$ có $a_1=\dfrac{4}{3}$ và $(n+2)^2a_n=n^2a_{n+1}-(n+1)a_na_{n+1}$.
Tìm lim $a_n$
........................................