Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vua thac mac

Đăng ký: 28-05-2014
Offline Đăng nhập: 23-09-2014 - 21:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Diễn đàn hóa học - Nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm học tập của những người yêu hóa học

07-08-2014 - 21:53

http://hoahoc.org/forum/

 

Các bạn yêu hóa học hãy tham gia Diễn Đàn để cùng trao đổi học tập với mọi người như Diễn Đàn toán học của chúng ta.

 


$\frac{a^{2015}-b^{2015}}{a^{2015...

20-07-2014 - 17:12

Cho a>b>0.     

 

CMR:

 

$\frac{a^{2015}-b^{2015}}{a^{2015}+b^{2015}}> \frac{a^{2014}-b^{2014}}{a^{2014}+b^{2014}}$


$\left\{\begin{matrix} x^{3}+2y^{2...

20-07-2014 - 11:05

1/  

 

$\left\{\begin{matrix} x^{3}+2y^{2}-4y+3=0 & \\ x^{2}+x^{2}y^{2}-2y=0& \end{matrix}\right.$

 

2/ 

 

$\left\{\begin{matrix} x+y+z=1 & \\ x^{4}+y^{4}+z^{4}=xyz& \end{matrix}\right.$


$x^{k}.y^{k}(y^{k}+x^{k})\leq 2$

19-07-2014 - 11:10

1/  Cho x,y$\geq$0. x + y=2. $K\in Z^{+}$.Chứng minh BĐT tổng quát:

 

$x^{k}.y^{k}(y^{k}+x^{k})\leq 2$

 

2/  cho $x,y,z\geq 0$ thõa mãn ĐK: x + y + z = 2007

 

Tim GTNN của: H = $x^{2}+y^{2}+z^{2}$.

 

3/ cho $a,b,c\geq 0.(a+b+c)(b+c+d)(c+d+a)(d+a+b)\geq 0$

$\sum \sqrt{\frac{a}{b+c+d}}\geq 2$


Chứng minh rằng 3 đường thẳng AF, BE, CD đồng quy.

12-07-2014 - 16:38

Cho $\Delta ABC$ nhọn. Về phía ngoài của tam giác, ta dựng các tam giác đều ABD, ACE, BCF.

 

Chứng minh rằng 3 đường thẳng AF, BE, CD đồng quy.