Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


skyfallblack2

Đăng ký: 28-05-2014
Offline Đăng nhập: 16-11-2016 - 19:15
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: TOPIC các bài tập hóa học luyện thi THPT Quốc gia

13-08-2016 - 11:35

Tiếp theo: 

Bài 4: Cho $3,76$ gam hônc hợp $X$ gồm $Mg$ và $MgO$ có tỉ lệ mol tương ứng $14:1$ tác dụng với dung dịch $HNO_3$ thì thu được $0,448l$ một khí duy nhất (đo ở dktc) và dung dịch $Y$. Cô cạn cẩn thận dung dịch $Y$ thu được $23$ gam chất rắn khan $T$. Xác định số mol $HNO_3$ đã phản ứng:
$A.0,28$                          $B.0,34$                          $C.0,32$                          $D.0,36$

Bài 5: X là hỗn hợp các muối $Cu(NO_3)_2;Fe(NO_3)_2;Fe(NO_3)_3;Mg(NO_3)_2;$ trong đó $O$ chiếm $55,68\text{%}$ về khối lượng. Cho dung dịch $KOH$ dư vào dung dịch chứa $50$ gam muối, lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khi khối lượng không đổi, thu được $m$ gam oxit. Giá trị của $m$ là:

$A.31,44$                          $B.18,68$                          $C.23,32$                          $D.12,88$

Bài 4:  $\left\{\begin{matrix} Mg\rightarrow Mg^{2+}+2e & O+2e\rightarrow O^{-2} & & \\ 0,15 ----- 0,3 &0,01-0,02 & & \\ N^{+5}+8e\rightarrow N^{-3} & & & \\ 0,08-0,01& & & \end{matrix}\right.$

Ta suy ra số mol : nN2=0,02 ----> nH+=12.nN2+10.nN(-3)+2nO(-2)=0,02.12+0,01.10+0,01.2=0,36

Bài 5: nO=1,74. 
$(NO_{3})_{2}\rightarrow O.$    giảm 108 ---> m oxit= 50-1,74.(108:6)=18,68
P/S: Latex mình chưa quen, thông cảm ! -_-


Trong chủ đề: Tìm 3 chữ số tận cùng của số $26^{6^{2008}}$

03-08-2014 - 07:04

$1)$ Ta có :

$26^2\equiv 676(\mod1000)$ ; $26^3\equiv 576(\mod1000)$$\Rightarrow 26^8\equiv 576^2.676\equiv 576\equiv 26^3(\mod1000)$

$\Rightarrow 26^{m+5k}\equiv 26^m(\mod1000)$ với $k\in \mathbb{N}$ và $m\in \left \{ 3;4;5;6;7 \right \}$

Mặt khác $6^{2008}\equiv 1\left ( \mod5 \right )\Rightarrow 6^{2008}$ có dạng $6+5k$

Vậy $26^{6^{2008}}\equiv 26^6\equiv 776(\mod1000)\Rightarrow 3$ chữ số tận cùng cần tìm là $776$.

 

$2)$ Ta có :

$3^6\equiv 1\equiv 3^0\Rightarrow 3^{m+6k}\equiv 3^m(\mod7),\forall k\in \mathbb{N}$ và $m\in \left \{ 0;1;2;3;4;5 \right \}$

Mặt khác $33^{k}\equiv 3(\mod6),\forall k\in \mathbb{N}^*\Rightarrow 33^{32}$ có dạng $3+6k$

Vậy $3^{33^{32}}\equiv 3^3\equiv 6(\mod7)\Rightarrow$ số dư cần tìm là $6$.

Bạn còn cách nào tổng quát hơn không? Áp dụng cho mọi bài có dạng này. 


Trong chủ đề: $\frac{x^{3}}{y+z}+\frac...

15-06-2014 - 15:08

Có: $A=\sum \frac{x^{4}}{xy+xz}\geqslant \frac{(x^{2}+y^{2}+z^{2})^{2}}{2(xy+yz+zx)}\geqslant \frac{(x+y+z)^{4}}{18.\frac{(x+y+z)^{2}}{3}}\geqslant 6$

không hiểu, anh ghi rõ giúp em với!


Trong chủ đề: Cho đường thẳng $(d):y=mx-m+2$ và điểm $M(6;1)$. Tìm...

15-06-2014 - 14:59

đoạn này giải sao nhỉ?  :icon6:

 

attachicon.gifMSP2841gcbdah3ge8a3c85000047b1f16h5728c3df.gif

Cậu lập đường thẳng vuông goc ak.. Có cách khác không za!


Trong chủ đề: $\sum {\frac{{{a^2}}}...

13-06-2014 - 22:30

$\Rightarrow \sum \frac{1}{1+x+x^{2}}\geq 1$ 

 

cái này đúng với xyz=1 :icon6:

Cm cái này ra sao?