Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


skyfallblack2

Đăng ký: 28-05-2014
Offline Đăng nhập: 16-11-2016 - 19:15
-----

#649368 TOPIC các bài tập hóa học luyện thi THPT Quốc gia

Gửi bởi skyfallblack2 trong 13-08-2016 - 11:35

Tiếp theo: 

Bài 4: Cho $3,76$ gam hônc hợp $X$ gồm $Mg$ và $MgO$ có tỉ lệ mol tương ứng $14:1$ tác dụng với dung dịch $HNO_3$ thì thu được $0,448l$ một khí duy nhất (đo ở dktc) và dung dịch $Y$. Cô cạn cẩn thận dung dịch $Y$ thu được $23$ gam chất rắn khan $T$. Xác định số mol $HNO_3$ đã phản ứng:
$A.0,28$                          $B.0,34$                          $C.0,32$                          $D.0,36$

Bài 5: X là hỗn hợp các muối $Cu(NO_3)_2;Fe(NO_3)_2;Fe(NO_3)_3;Mg(NO_3)_2;$ trong đó $O$ chiếm $55,68\text{%}$ về khối lượng. Cho dung dịch $KOH$ dư vào dung dịch chứa $50$ gam muối, lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khi khối lượng không đổi, thu được $m$ gam oxit. Giá trị của $m$ là:

$A.31,44$                          $B.18,68$                          $C.23,32$                          $D.12,88$

Bài 4:  $\left\{\begin{matrix} Mg\rightarrow Mg^{2+}+2e & O+2e\rightarrow O^{-2} & & \\ 0,15 ----- 0,3 &0,01-0,02 & & \\ N^{+5}+8e\rightarrow N^{-3} & & & \\ 0,08-0,01& & & \end{matrix}\right.$

Ta suy ra số mol : nN2=0,02 ----> nH+=12.nN2+10.nN(-3)+2nO(-2)=0,02.12+0,01.10+0,01.2=0,36

Bài 5: nO=1,74. 
$(NO_{3})_{2}\rightarrow O.$    giảm 108 ---> m oxit= 50-1,74.(108:6)=18,68
P/S: Latex mình chưa quen, thông cảm ! -_-
#517203 Tìm 3 chữ số tận cùng của số $26^{6^{2008}}$

Gửi bởi skyfallblack2 trong 02-08-2014 - 21:16

1. Tìm 3 chữ số tận cùng của số $26^{6^{2008}}$

2. Tìm dư của phép chia $3^{33^{32}}$ cho 7
#513979 Cm $\frac{a}{b^{2}+1}+\frac...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 19-07-2014 - 21:26

Cho a,b,c dương và a+b+c=3. Cm $\frac{a}{b^{2}+1}+\frac{b}{c^{2}+1}+\frac{c}{a^{2}+1}\geq \frac{3}{2}$
#507168 Tìm Min $\sqrt{a^{2}+\frac{1}{b+...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 16-06-2014 - 17:23

Cho a,b,c >0 thỏa a+b+c=6. Tìm Min $\sqrt{a^{2}+\frac{1}{b+c}}+\sqrt{b^{2}+\frac{1}{a+c}}+\sqrt{c^{2}+\frac{1}{a+b}}$
#507077 Cm $x^{2}+y^{2}\leq 1+xy$

Gửi bởi skyfallblack2 trong 16-06-2014 - 10:57

Cho x,y>0 thoả $x^{5}+y^{5}=x^{3}+y^{3}$ . Cm $x^{2}+y^{2}\leq 1+xy$
#506254 Cm $\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+z)(1+x)}+\fr...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 13-06-2014 - 11:15

Cho x,y,z dương thoả xyz=1. Cm $\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+z)(1+x)}+\frac{z^{3}}{(1+y)(1+x)}$$\geq \frac{3}{4}$
#506101 a,b,c thoả a+b+c=2007 và $\frac{1}{a}+\fra...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 12-06-2014 - 20:27

Cmr nếu $a,b,c$ thoả $a+b+c=2007$ và $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2007}$ thì một trong 3 số đó có một số bằng 2007
#505928 Chứng minh rằng nếu a>b>0 thì $a+\frac{b}{(a...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 12-06-2014 - 08:07

Chứng minh rằng nếu a>b>0 thì $a+\frac{b}{(a-b)(b+1)^{2}}\geq 3$
#505728 Tìm GTLN của biểu thức: $B=\sqrt{\frac{2}{...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 11-06-2014 - 11:31

Gợi ý

Đặt $(a;b;c)=(\dfrac{y}{x};\dfrac{z}{y};\dfrac{x}{z})$ rồi đưa về bài toán quen thuộc

quen thuộc thế nào?
#504874 Cho x,y dương thoả mãn x+y=6. Tìm Min của P= $\frac{2}...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 08-06-2014 - 07:47

Cho x,y dương thoả mãn x+y=6. Tìm Min của
   P= $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}$

$P=\frac{2}{x}+\frac{3}{6-x}=\frac{12+x}{-x^{2}+6x}$. Dùng miền giá trị là ra cả max min luôn
#504870 Cho a,b,c dương và $a+b+c=\frac{3}{2}$.Cmr...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 08-06-2014 - 07:40

Cho a,b,c dương và $a+b+c=\frac{3}{2}$.Cmr $a^{3}+b^{3}+c^{3}\geq \frac{3}{8}$

$VT=\frac{a^{4}}{a}+\frac{b^{4}}{b}+\frac{c^{4}}{c}\geq \frac{(a^{2}+b^{2}+c^{2})^{2}}{a+b+c}\geq \frac{3}{8}$
#504401 Tìm Min của $x^{2}-x\sqrt{y}+x+y-\sqrt...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 06-06-2014 - 10:35

Tìm Min của $x^{2}-x\sqrt{y}+x+y-\sqrt{y}+1$
#504129 $\frac{a}{2b+1}+\frac{b}{2c...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 05-06-2014 - 09:17

Đặt $(a,b,c)=(\frac{x}{y},\frac{y}{z},\frac{z}{x})$

 

Khi đó $VT=\sum \frac{xz}{2y^2+yz}=\sum \frac{(xz)^2}{2xy^2z+xyz^2}\geqslant \frac{(xy+yz+xz)^2}{3xyz(x+y+z)}\geqslant 1$

 

(do $(xy+yz+xz)^2\geqslant 3xyz(x+y+z)$ theo $AM-GM$)

 

Đẳng thức xảy ra tại $a=b=c=1$

mình nhầm, xin lỗi nha mọi người
#504113 Cm $\frac{a}{b^{2}+1}+\frac...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 05-06-2014 - 08:42

Cho a,b,c>0 thoả a+b+c=3. Cm $\frac{a}{b^{2}+1}+\frac{b}{c^{2}+1}+\frac{c}{a^{2}+1}\geq \frac{3}{2}$
#504015 Giải hpt $\left\{\begin{matrix} z^{2...

Gửi bởi skyfallblack2 trong 04-06-2014 - 19:33

Giải hpt $\left\{\begin{matrix} z^{2}+1=2\sqrt{xy} & \\x^{2}-1=2yz\sqrt{1-4xy} & \end{matrix}\right.$