Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


skyfallblack2

Đăng ký: 28-05-2014
Offline Đăng nhập: 16-11-2016 - 19:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

$A=cos(5\Pi -x)-sin(\frac{3\Pi}{2}+x)+tan(...

28-04-2015 - 15:12

Rút gọn biểu thức sau: 

 1.$A=cos(5\Pi -x)-sin(\frac{3\Pi}{2}+x)+tan(\frac{3\Pi}{2}-x)+cot(3\Pi-x)$

 2.$B=\frac{sin(a+5\Pi)}{cos(\frac{\Pi}{2}-a)}.\frac{tan(\Pi-a)}{cot(a+3\Pi)}.\frac{cos(a+3\Pi)}{cos(\frac{3\Pi}{2}-a)}$


Cmr $2(1+a+b+c+ab+bc+ca)\geq -abc$

12-09-2014 - 09:31

Cho $a,b,c\geq -1$. Cmr $2(1+a+b+c+ab+bc+ca)\geq -abc$


Các bài toán về phương trình phần nguyên

31-08-2014 - 16:18


Các bài toán về phương trình phần nguyên

30-08-2014 - 14:02

Tìm tập nghiệm của các phương trìng sau:

1. $\left \lfloor x \right \rfloor^{2}=\left \lfloor x^{2} \right \rfloor$

2. $\left \lfloor x \right \rfloor+\left \lfloor x+\frac{1}{2010} \right \rfloor+...+\left \lfloor x+\frac{2009}{2010} \right \rfloor=2x+\frac{1004}{1005}$

3. $\frac{1}{\left \{ x \right \}}+\frac{1}{\left \lfloor x \right \rfloor}=\frac{1}{\left | x \right |}$

4. $\left \lfloor x \right \rfloor+\frac{1}{\left \lfloor x \right \rfloor}=\left \{ x \right \}+\frac{1}{\left \{ x \right \}}$

5. Tìm nghiệm nguyên của pt: 

        $\left \lfloor \sqrt{x(x+1)(x+2)(x+3)} \right \rfloor=\left \lfloor \frac{x+3}{2} \right \rfloor$

6. Tìm nghiệm tự nhiên của pt:

        $\left \lfloor \sqrt[3]{1} \right \rfloor+\left \lfloor \sqrt[3]{2} \right \rfloor+...+\left \lfloor \sqrt[3]{x^{3}-1} \right \rfloor=400$

 


Cho a,b,c là các số thực dương. Cm $a^{2}+b^{2}+c^{2...

09-08-2014 - 09:13

Cho a,b,c là các số thực dương. Cm $a^{2}+b^{2}+c^{2}+2abc+1\geq 2(ab+bc+ca)$