Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


killerdark68

Đăng ký: 02-06-2014
Offline Đăng nhập: 15-06-2018 - 19:14
***--

Chủ đề của tôi gửi

tính bán kính đường tròn cố định

14-06-2018 - 14:23

 File gửi kèm  Capture.PNG   22.09K   15 Số lần tải 

 


$(2a-b+1-x)(x+a-2b+1)\geq 0 |x \in [0;2]$

30-04-2016 - 17:53

tìm a,b để $(2a-b+1-x)(x+a-2b+1)\geq 0 |x \in [0;2]$

$\sqrt{4x^2+y^2+12x+12y+45}+\sqrt{4x^2+y^2}\geq...

29-12-2015 - 21:26

cmr $\sqrt{4x^2+y^2+12x+12y+45}+\sqrt{4x^2+y^2}\geq 3\sqrt{5}$


$\sum \frac{a^5}{bc}\geq \sum a^3$

29-11-2015 - 14:29

cho a,b,c >0 cmr $\frac{a^5}{bc}+\frac{b^5}{ca}+\frac{c^5}{ab}\geq a^3+b^3+c^3$


$\frac{3}{\sqrt{x}+\sqrt{y}...

04-01-2015 - 15:36

gpt $\frac{3}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}+2}+\frac{\sqrt{y}}{5}+\frac{2}{\sqrt{x}+3}=2$