Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ttd

Đăng ký: 24-01-2005
Offline Đăng nhập: 05-11-2011 - 03:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh định lý Sylvester

10-01-2007 - 12:37

Định lý Sylvester là tổng quát của định đề Bertrand:
tích của k số nguyên liên tiếp lớn hơn k chia hết cho một số nguyên tố lớn hơn k.Nhờ mọi người tìm giúp mình chứng minh định lý này càng sơ cấp càng tốt.Mình biết có một chứng minh ngắn của P.Erdos

số nguyên

14-12-2006 - 12:29

Cho số thực x thỏa mãn: là số nguyên.
Chứng minh rằng x cũng là số nguyên.

tổng các chữ số

10-08-2005 - 12:10

Kí hiệu S(n) la tổng các chữ số của n.Chứng minh rằng:http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?\dfrac{S(n)}{S(n^2)} khong bi chan

tổng quát báo toán

22-04-2005 - 17:21

cho tứ giác ABCD LỒI,M,N di động trên cạnh AB,CD.AN,DM cắt nhau tại P
,CM,BN cắt nhau tại Q.CMR: PQ đi qua 1 điểm cố định

một bài quen thuộc

18-04-2005 - 15:34

Tìm N nguyên không âm nhỏ nhất sao cho với mọi http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?n=[a\sqrt{2}+b\sqrt{3}]


DDTH