Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Aries Intelligent

Đăng ký: 13-06-2014
Offline Đăng nhập: 06-08-2014 - 20:17
-----

#512000 Tìm 3 chữ số tận cùng của: A=$1993^{1994^{1995^{...^...

Gửi bởi Aries Intelligent trong 10-07-2014 - 07:53

Ta có $1995^{k}\equiv 5(mod20)$

do đó $1994^{1995^{...}}\equiv 1994^{5}(mod100)\equiv 24(mod 100)$

$1993^{1994^{1995^{...}}}\equiv 1993^{24}(mod 1000)$$\equiv 401(mod 1000)$

Đâu có tính chất như vậy đâu bạn  :mellow: