Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pinometoan

Đăng ký: 17-06-2014
Offline Đăng nhập: 03-10-2014 - 20:20
-----

#507251 Thu gọn rồi tìm tích của biểu thức sau ( lớp 8 )

Gửi bởi pinometoan trong 17-06-2014 - 01:17

 x^10-7x^9+7x^8-7x^7+7x^6-7x^5+7x^4-7x^3+7x^2-7x+2 với x=6

Mấy anh giải lẹ ạ mai em phải nộp trước 3 giờ chiều :((((