Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pinometoan

Đăng ký: 17-06-2014
Offline Đăng nhập: 03-10-2014 - 20:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho hình vuông ABCD.......... ( ai giúp được câu nào hay câu đó :P )

27-09-2014 - 21:36

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi E là điểm bất kì trên cạnh BC. (E không bằng B, E không bằng C). Tia Ax vuông góc với AE cắt cạnh CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyến AG của tam giác AEF và kéo dài cắt cạnh CD tại H. Gọi M, N, P lần lượt là ba điểm bất kì thuộc cạnh BC, CD, DA. (M không bằng E, M không bằng B, M không bằng C; N không bằng H, N không bằng C, N không bằng D) sao cho MNP là một tam giác đều. Chứng minh rằng: a) BE = DF b) AC vuông góc BG c) CG . EF = CF . FH d) Chu vi tam giác CEH không đổi khi E di động trên BC. e) CN^2 - AP^2 = 2DP.BM

Trên đường phân giác ở góc ngoài của tam giác ABC, lấy điểm M khác C . Chứng minh AM+MB...

13-07-2014 - 20:19

Lớp 8


Ch/m rằng trong 1 tứ giác Tổng 2 đường chéo Lớn hơn nữa CV nhưng nhỏ hơn CV của tứ giác ấy

10-07-2014 - 13:16

Có hình nữa càng tốt
Lớp 8 và không xài quá bài hình thang


Cho $a+b+c=1; a^4 + b^4 + c^4 =141$. Tính $ab + ac + bc$

08-07-2014 - 15:12

1) Cho $a+b+c=1$; $a^4 + b^4 + c^4 =141$. Tính $ab +bc+ca$

2) Tìm $x,y$ biết : $2x^2 +2y^2 +2xy - 10x - 8y +14 = 0$

ính 6 + 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 ..... + 5^1996 + 5^1997

07-07-2014 - 23:39

Toán 8