Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


namkhanh02121998

Đăng ký: 21-06-2014
Offline Đăng nhập: 07-10-2014 - 18:49
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) thoả mãn AB.CD = AD.CB.

03-10-2014 - 21:56

ai giúp em vs


Trong chủ đề: Đề thi vào lớp 10 chuyên Tiền Giang 2014-2015 (chuyên Toán)

03-07-2014 - 11:04

Câu 2.2

Ta có:

$b^{2}+c^{2}\geq 2bc$

$\Rightarrow a^{2}+b^{2}+c^{2}\geqslant a^{2}+bc$

$\Rightarrow \frac{bc}{a^{2}+bc}\leqslant \frac{bc}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}$

Tương tự ta có:

$\Rightarrow \frac{ca}{b^{2}+ca}\leqslant \frac{ca}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}$

$\Rightarrow \frac{ab}{c^{2}+ab}\leqslant \frac{ab}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}$

$\Rightarrow \frac{bc}{a^{2}+bc}+\frac{ca}{b^{2}+ca}+\frac{ab}{c^{2}+ab}\leqslant \leq \frac{bc}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}+\frac{ca}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}+\frac{ab}{a^{2}+b^{2}+c^{2}} \leqslant \frac{ab+bc+ca}{ab+bc+ca}=1$


Trong chủ đề: Đề thi Toán (chuyên) Trường THPT chuyên Quảng Bình 2014

01-07-2014 - 19:09

Câu 4:
b. Giả sử B thuộc cung nhỏ DE.

BC // EN nên: cung BE = cung CN

Ta có:

  góc ICD = góc BED ( cùng chắn cung BD)
  góc IDC = góc BDE (chắn hai cung BE=CN)

=> ▲ICD ~ ▲BED (g.g)
=> IC/ID = BE/BD                                                          (1)
Theo câu a có: IB/ID = EC/CD.                                     (2)
Mặt khác, BE/BD = AE/AB

                EC/CD = AE/AC = AE/AB
=> BE/BD = EC/CD                                                       (3)
=> Từ (1),(2),(3) có đpcm
 


Trong chủ đề: Đề thi toán(chuyên) tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Quốc Học 2014-2015

21-06-2014 - 11:03

ta có $a^{4}+b^{4}\geq 2a^{2}b^{2}=2$

do đó $A\geq (a^{2}+b^{2}+1).2+\frac{4}{a^{2}+b^{2}}=2+a^{2}+b^{2}+a^{2}+b^{2} +\frac{4}{a^{2}+b^{2}}\geq 2+2+4=8$

vậy a=b=1

Dấu "=" thiếu bác: <=> a=b=-1 hoặc a=b=1