Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


namkhanh02121998

Đăng ký: 21-06-2014
Offline Đăng nhập: 07-10-2014 - 18:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) thoả mãn AB.CD = AD.CB.

03-10-2014 - 20:52

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) thoả mãn AB.CD = AD.CB.
 

a. Gọi N là giao điểm của AC và BD
CMR: \frac{NA}{NC} = (\frac{BA}{BC})^{2} = (\frac{DA}{DC})^{2}

b. Gọi M là trung điểm của AC
CMR: góc ADB = góc MDC

c. Gọi Ta, Tb, Tc,Td lần lượt là tiếp tuyến của O tại ABCD 
CMR: Tb,Td, AC đồng quy <=> Ta,Tb,BD đồng quy

 


Đề thi Toán (chuyên) Trường THPT chuyên Quảng Bình 2014

30-06-2014 - 20:42

Đề thi Toán (chuyên) Trường THPT chuyên Quảng Bình 2014