Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Onetwothree

Đăng ký: 22-06-2014
Offline Đăng nhập: 03-08-2014 - 23:03
-----

#517263 Chứng minh rằng: $a^n+b^n \geq \frac{(a+b)^n}{2...

Gửi bởi Onetwothree trong 03-08-2014 - 07:37

Làm gì có chuyện chứng minh được một BĐT sai (theo trường hợp đúng, haiz @@)

 

Đề đúng xem tại đây

Mình đâu có ngu đến nỗi thế đâu bạn.... mình chỉ nói là các điều kiện bị thiếu nên các bạn hãy giả sử điều kiện đúng mà làm vì bài này mình nghe lỏm
#513944 Viết một chương trình nhập vào số tiền của bạn và in ra tất cả các cách chia...

Gửi bởi Onetwothree trong 19-07-2014 - 18:37

var n,k,a,j,i,b:longint;
begin
        writeln('vui long nhap so tien');readln(n);
        k:= n div 5;
        for a:=0 to k do
        begin
                j:= n-a*5;
                i:= j div 2;
                for b:=0 to i do
                begin
                        writeln('So to tien 5 ngan la ',a);
                        writeln('So to tien 2 ngan la ',b);
                        writeln('So to tien 1 ngan la ', n-a*5-b*2);
                        writeln;
                end;
                end;
        readln;
end.