Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


O0NgocDuy0O

Đăng ký: 29-06-2014
Offline Đăng nhập: 08-05-2020 - 08:41
****-

Chủ đề của tôi gửi

$(2x+7)\sqrt{2x+7}\geq x^{2}+9x+7$

01-05-2017 - 11:42

Giải các bất phương trình: 

1. $(2x+7)\sqrt{2x+7}\geq x^{2}+9x+7$

2. $2x\sqrt{x+2}+15>3\sqrt{x+2}+10x$

3. $\sqrt{\frac{x^{2}}{4}+\sqrt{x^{2}-4}}\geq 8-x^{2}$

4. $\sqrt{x^{4}+x^{2}+1}+\sqrt{x(x^{2}-x+1)}\leq \sqrt{\frac{(x^{2}+1)^{3}}{x}}$


$m$ gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe$ và $Cu$. Xác định...

18-03-2017 - 17:27

Cho $m$ gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe$ và $Cu$ ( Có tỉ lệ khối lượng là $\frac{7}{3}$) tác dụng với dd $HNO_{3}$, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được $3,32m$ gam kim loại, dd $Y$ và thoát ra $0,17$ mol khí $NO$( là sản phẩm khử duy nhất của $N^{+5}$ trong $HNO_{3}$). Xác định $m$.


$\sum \frac{a}{a^2+2b+3} \leq \frac{1...

26-07-2016 - 20:10

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thoả mãn: $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$. Chứng minh rằng: $$\sum \frac{a}{a^2+2b+3} \leq \frac{1}{2}.$$

 


Chứng minh: $\sum \frac{a^{2}(b+c^{2})}...

24-07-2016 - 18:22

Cho $a,b,c$ là các số thực không âm thoả mãn: $ab+bc+ca$ khác $0$. Chứng minh: $$\frac{a^{2}(b+c)^{2}}{a^{2}+3bc}+\frac{b^{2}(a+c)^{2}}{b^{2}+3ac}+\frac{c^{2}(a+b)^{2}}{c^{2}+3ab}\leq a^{2}+b^{2}+c^{2}.$$

 


Lấy $a=b=c= \alpha \in (0,\frac{1}{3})$, "BĐT" trên sai.


a=b=c=1/6 => bất đẳng thức trên sai

Xin lỗi, mình đánh nhầm đề, đã sửa ở trên


$MinP=\sum x(\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}...

24-07-2016 - 18:04

Cho $x,y,z$ là các số thực dương bất kì. Tìm $GTNN$ của $$P=x(\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{yz})+y( \dfrac{y}{2}+\dfrac{1}{zx})+z( \dfrac{z}{2}+\dfrac{1}{xy}).$$