Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tranvanhuan

Đăng ký: 30-06-2014
Offline Đăng nhập: 28-11-2014 - 18:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

$P= a+b+c+\frac{1}{abc}-\frac{9}{a+b+c}$

28-10-2014 - 21:05

Biết $a^2+b^2+c^2=2ab+2bc+2ca$. Tìm GTNN của

$P= a+b+c+\frac{1}{abc}-\frac{9}{a+b+c}$


$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+6\sqrt{y}=25 \\...

21-08-2014 - 17:21

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+6\sqrt{y}=25 \\ 2y^4-x=5 \end{matrix}\right.$

 

Học gõ LATEX tại Đây

Có gì không hiểu cứ Pm cho mình BMT BinU


$x^{2}-y^{2}=4x+6y-1\\ x^{4}+y^{4...

10-08-2014 - 16:58

Giải hệ phương trình:

$$\left\{\begin{matrix}x^{2}-y^{2}=4x+6y-1\\   x^{4}+y^{4}-5x^{2}-5y^{2}=2x^{2}y^{2}-10xy-1 \end{matrix}\right. $$

 

 


$\sqrt{3x^{3}+2x^{2}+2}+\sqrt{-3x^{3}+x^{2}+2x-1}=2(x^{2}+x+1)$

07-08-2014 - 21:50

Giải phương trình sau :

$\sqrt{3x^{3}+2x^{2}+2}+\sqrt{-3x^{3}+x^{2}+2x-1}=2(x^{2}+x+1)$

 

@MOD : Nhớ kẹp 2 dấu $ vào 2 đầu của công thức 


$ \sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}=3x^{2}-7x+4$

05-08-2014 - 10:46

Giải hệ phương trình sau :

$\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}=3x^{2}-7x+4$

 

@MOD : chú ý cách gõ latex