Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Jessica Daisy

Đăng ký: 07-07-2014
Offline Đăng nhập: 01-05-2016 - 16:33
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho $\Delta ABC$ có đường phân giác trong góc $A...

27-08-2014 - 08:17

Cho $\Delta ABC$ có đường phân giác trong góc $A$ có phương trình $x+y-2=0$. Đường cao kẻ từ $C$ có phương trình $x-2y+5=0$. Tìm tọa độ điểm $C$ biết $AC$ tiếp xúc với $\left( {\text{C}} \right):{x^2} + {y^2} = 5$

 

Gọi $C(2c-5;c)$, lấy đối xứng $C'$ qua phân giác trong góc $A$ thu được $C'(2-c;7-2c)$

suy ra ptđt $AB: 2x+y-11+4c=0$, giải hệ $\Rightarrow A(9-4c;4c-7)$

$\Rightarrow AC: x+2y-4c+5=0\Rightarrow d^2_{O,AC}=5\Leftrightarrow (5-4c)^2=25\Leftrightarrow \begin{bmatrix}c=0 \\ c=\frac{5}{2} \end{bmatrix}$


Trong chủ đề: Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi

25-08-2014 - 19:34

Cho hình thoi ABCD . M(x1,y1) N(x2,y2)lần lượt thuộc các cạnh AB và CD . Tâm I có tọa độ (x3,y3) .Góc B = a độ . Tìm tọa độ các dỉnh của hình thoi biết B có tọa độ dương .

 

Lấy M' đối xứng với M qua I suy ra M' thuộc CD. Tìm được tọa độ M', ptđt CD, ptđt AB

Tính được IH và góc $\widehat{HBI}=\frac{a}{2}\Rightarrow BI=\frac{HI}{sin\frac{a}{2}}$

$\Rightarrow$ tọa độ các đỉnh.

File gửi kèm  ABCD.png   9.9K   41 Số lần tải

 

Bài này chắc giống như vậy: http://diendantoanho...-của-hình-thoi/


Trong chủ đề: Viết phương trình đường thẳng BC

25-08-2014 - 12:57

Cho đường tròn (R): $x^{2}+y^{2}=\frac{5}{2}$ có tâm I và điểm A(1;3). Gọi (C) là đường tròn đi qua I, A cắt (R) tại hai điểm B, C. Biết bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng $\frac{1}{4}$. Viết phương trình đường thẳng BC

 

Do $\stackrel\frown{IB}= \stackrel\frown{IC}\Rightarrow$ $IA$ là phân giác trong góc $A$

Có $\widehat{BIJ}=2\widehat{BCJ}; \widehat{BIJ}=\widehat{BCA}=\widehat{BCJ}+\widehat{JCA}\Rightarrow \widehat{BCJ}=\widehat{JCA}\Rightarrow$ $JC$ là phân giác ngoài góc $C$

Nên tìm được tọa độ tâm đường tròn nội tiếp $J$ suy ra pt đường tròn nội tiếp $\Delta ABC\Rightarrow pt AB,AC\Rightarrow B,C\Rightarrow pt BC$.

File gửi kèm  BC.png   28.06K   89 Số lần tải


Trong chủ đề: tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABM

24-08-2014 - 10:30

cho đường tròn (C): x2+y2=9 , đường thẳng (d):y = x-3+$\sqrt{}$3 và điểm A(3;0).gọi M là một điểm di động trên (C) và B là 1 điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình hành .Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABM biết G thuộc (d) và G có tung độ dương

 

Hình bình hành $ABMO$ có $OA=OM$ nên là hình thoi

Gọi $G(y+3- $\sqrt{3}$ ;y)$ $(y>0)$ tìm được tọa độ của $N$(trung điểm của $BM$) và $B$ từ $\left\{\begin{matrix}\vec{GN}=2\vec{GN} \\ \vec{OG}=2\vec{GB} \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow$ tọa độ $M$ theo $B,N$ 

Do $M$ thuộc $(C)$ nên tìm được $y$.


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}(x+7y)\sqrt...

24-08-2014 - 09:36

Thanks, m ra rồi  :icon6: