Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhhuy980413

Đăng ký: 10-07-2014
Offline Đăng nhập: 16-09-2015 - 21:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $x^2-2(\sqrt{15-x^2}+x)=15-3\sqrt{15x-x^3...

16-09-2015 - 20:47

đk: x thuộc [0;$\sqrt{15}$]

$-(15-x^2)-2x=2\sqrt{15-x^2}-3\sqrt{x(15-x^2)}-4\sqrt{x}$

đặt $a = \sqrt{15-x^2} b=\sqrt{x}$

ta có pt $-a^2-2b^2=2a-3ab-4b$

$2b^2-(3a+4)b+a^2+2a=0$

giải ra b=a+2 hoặc $b= \frac{a}{2}$

tới đây giải tiếp nhé


Trong chủ đề: $\sqrt{x^{2}+2x}+\sqrt{2x-1}...

21-08-2014 - 21:15

chính xác rồi


Trong chủ đề: $\sqrt{x^{2}+2x}+\sqrt{2x-1}...

21-08-2014 - 21:04

Đặt $a=\sqrt{x^2+2x}, b=\sqrt{2x-1}$. Từ đó ta có  pt

$a+b=\sqrt{3a^2-b^2}$

Bình phương 2 vế ta thu đc pt đẳng cấp cấp 2. OK???

cách trên sợ ko đc ra $a^{2}-2ab-b^{2}=0$ nếu thay vào sẽ ra phương trình bậc 4


Trong chủ đề: $\frac{a^{2}}{b+c}+\frac...

14-08-2014 - 12:38

Khai căn đi

 

 

hình như bạn nhầm rồi


Trong chủ đề: $x^{2}+2(x-1)\sqrt{x^{2}+x+1}-x+2...

14-08-2014 - 12:15

Sinh năm 97 thật không vậy anh @@

 

 

Đây chỉ là biến đổi cơ bản, sao lại không hiểu

Đoạn cuối thì bình phương, giải ptb2 cơ bản!
 

xin nhìn nhầm tưởng dấu trị tuyệt đối. bài này mình hiểu rồi