Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TTKien99

Đăng ký: 13-07-2014
Offline Đăng nhập: 11-02-2015 - 21:36
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tập hợp: Cho $A$ =$\left \{ a;b;c \rig...

09-08-2014 - 11:12

các tập con của $A : {a} ; {b} ; {c} ; {a;b} ; {b;c} ; {a;b;c}$ và tập rỗng


Trong chủ đề: $a[f(x)]^{2}+b[f(x)]+c=x$

29-07-2014 - 10:38

Bạn xét $\Delta y$  cho $f(y)=x$ : ta có $\Delta y = b2-4a(c-x)$ 

vì $f(y)=x$ vô nghiệm nên $\Delta y <0$ . Sau đó xét tiếp $\Delta f(x)$ tương tự phần trên nên có $\Delta f(x) <0$ . Vậy nếu $f(y)=x$ vô nghiệm thì phương trình  $a[f(x)]^{2}+b[f(x)]+c=x$ cũng vô nghiệm  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :lol:  :lol:  :lol:


Trong chủ đề: $a[f(x)]^{2}+b[f(x)]+c=x$

28-07-2014 - 17:12

Mình nghĩ bạn nên xét cái delta  cho $f(y)=x$ để xác định a,b,c sau đó xét delta cho $a[f(x)]2+b[f(x)]+c=x$ cũng vô nghiệm :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


Trong chủ đề: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau (CM) và lập mệnh đề đảo.

26-07-2014 - 23:07

a) Dùng quy nạp chứng minh: dễ thấy $n=1$ mệnh đề đúng
giả sử mệnh đề trên là đúng, cần cm nó đúng đến $n+1$
Ta có $1+3+...+(2n-1)+(2n+1) = (n+1)^{2}$
  $VT(n) + (2n+1) = VP(n) + (2n+1)$

=>mệnh đề trên đúng nên mệnh đề ban đầu cũng đúng. 

Mệnh đề phủ định chắc bạn tự làm được  :lol:  :lol:


Trong chủ đề: Rút gọn biểu thức: $B = \sqrt{\sqrt{5}-...

17-07-2014 - 16:18

ta có $B = \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-12\sqrt{5}}}}$

$B = \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{(3-2\sqrt{5})2}}}$ 

$B = \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-2\sqrt{5}+3}}$

$B = \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{6-2\sqrt{5}}}$

$B = \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{5}+1}$

$B = 1$